Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#827244 Tải miễn phí báo cáo thực tập

LỜI MỞ DẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH INR EXPRESS

1.1 Giới thiệu tổng quát về công ty 3
1.11 khaí quát về công ty 3
1.12 Quá trình phát triển 4
1.13 Chức năng – quyền hạn 5
1.14 Mục đích và lĩnh vực hoạt động 7
1.2 Cơ cấu ổ chức và quản lý của INTER EXPRESS 9
1.21 Bộ máy tổ chức 9
1.22 Cơ cấu tổ chức 9
1.23 Chức năng – nhiệm vụ phòng ban 10
1.3 Nguyên tắc kinh doanh của Công ty 12
1.31 Đối với khách hang 12
1.32 Đối với nhân viên 13
1.4 Tình hình hoạt động của công ty 13
1.5 Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 15

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY LOGISTICS
2.1 Giới thiệu về giao nhận và dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK bằng đường biển 17
2.11 dịch vụ logistics là gì? 17
2.12 Khái niện chung về giao nhận hàng 17
2.13 Giao nhận hàng hóa XNK bằng đường biển 21
2.2 Trình tự tiến hành giao nhận hàng XNK hàng hóa bằng đường biển 25
2.21 Trình từ tiến hành giao hàng xuất khẩu 25
2.211 Đối với hàng xuất không phải lưu kho, bãi tại cảng 25
2.212 Đối với hàng xuất phải lưu kho, bãi tại cảng 27
2.213 Đối với hàng xuất đóng trong container 29
2.22 Trình tự tiến hành nhận hàng nhập khẩu 30
2.221 Đối với hàng phải lưu kho, bãi tại cảng 30
2.222 Đối với hàng nhập không lưu kho, bãi cảng 31
2.223 Đối với hàng nhập đóng trong container 33
2.3 Lợi ích của dịch vụ logistics đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH GIAO NHẦN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH INTER EXPRESS
3.1 Ký kết hợp đồng dịch vụ. 36
3.2 Tiếp nhận hồ sơ khách hang 36
3.3 Nhận lệnh giao hàng 37
3.4 Thủ tục HQ nhận hàng nhập khẩu 38
3.41 Lên tờ khai 38
3.42 Hướng dẫn khai báo TKHQ/2002-NK 38
3.43 Sắp sếp và kiểm tra bộ chứng từ 41
3.5Quy trình thủ tục HQ đối với hàng NK bằng đường biển tại Cảng Cát Lái
3.51 Đăng ký tờ TKHQ/2002-NK 42
3.52 Kiểm tra chi tiết hồ và xác định tính thuế 44
3.53 Kiểm hóa 45
3.54 Trả tờ khai 46
3.6 Trình tự nhận hàng và thanh lý cổng 47
3.61 Đối với hàng nhập nguyên container 47
3.62 Đối với hàng nhập là hàng lẻ 48
3.63 Thanh lý cổng 48
3.7 Giao hàng , quyết toán và hoàn trả bộ chứng từ cho khách hàng 49
3.71 Giao hang 49
3.72 Quyết toán và hoàn trả hồ sơ cho khách hàng. 49


CHƯƠNG 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK TẠI CÔNG TY TNHH ENTER EXPRESS
4.1 Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 50
4.11 Diểm mạnh 50
4.12 Diểm yếu 50
4.13 Cơ hội 51
4.14 Nguy cơ 52
4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH ENTER EXPRESS 52
4.21Giải pháp về nguồn lực của công ty 52
4.22Giải pháp về chiến lược và cách kinh doanh của Công ty 53
4.23Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 54
4.24Giải pháp thu hút khách hang 55
4.3 Một số kiến nghị 55
4.31 Đối với HQ 55
4.32 Dối với nhà nước 56


Link download cho cho Ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ngoc15101995
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1017884 link có rồi còn xin gì nữa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement