Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Stanley
#757340 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo thực tập tổng hợp về công tác kế toán tài chính và phân tích kinh doanh thực tế tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại T.A.P
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
2
SV: NguyÔn ThÞ Mú
Líp K36 DK13 §¹i Häc
Th­¬ng m¹i

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ
TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG
CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM.
1.1 CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.
1.1.1 Chi phí sản xuất.
1.1.1.1 Khái niệm
Quá trình SXKD là quá trình tiêu hao các yếu tố lao động sống và lao động vật hoá để tạo nên giá trị và giá trị sử dụng sản phẩm phục vụ cho nhu cầu con người. Nói cách khác, quá trình sản xuất là qua trình kết hợp ba yếu tố: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Sự tham gia của các yếu tố vào quá trình sản xuất hình thành nên các khoản chi phí tương ứng. Tương ứng với việc sử dụng TSCĐ là chi phí khấu hao TSCĐ, tương ứng với sử dụng nguyên vật liệu là chi phí về nguyên vật liệu, tương ứng với sử dụng lao động là chi phí tiền lương, tiền công. Trong nền kinh tế hàng hoá các khoản chi phí trên đều được biểu hiện bằng tiền.Như vậy, chi phí sản xuất xây lắp là biểu hiện bằng tiền, toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất xây lắp trong một thời kỳ nhất định.
Chi phí sản xuất của doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong suốt quá
trình tồn tại của doanh nghiệp. Nhưng để phục vụ cho quản lý và hạch toán kinh doanh, chi phí sản xuất phải được tính toán tập hợp theo từng thời kỳ như tháng, quý, năm và phải phù hợp với kỳ báo cáo.
Trong doanh nghiệp xây lắp ngoài hoạt động sản xuất xây lắp tạo ra các sản
phẩm xây lắp còn có những hoạt động kinh doanh khác và các hoạt động không có tính chất sản xuất như hoạt động quản lý, các hoạt động mang tính chất sự nghiệp… Và để tiến hành những hoạt động đó, doanh nghiệp cũng phải bỏ ra những khoản chi phí nhất định. Song những khoản chi phí này không được tính vào chi phí SX xây lắp, chỉ có những khoản chi phí phát sinh liên quan đến quá trình sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm xây lắp mới được coi là chi phí sản xuất xây lắp.
1.1.1.2 Phân loại chi phí xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp.1.1.1.2.1 Phân loại theo yếu tố chi phíĐể phục vụ cho việc tập hợp chi phí, quản lý chi phí theo nội dung kinh tế
ban đầu đồng nhất của nó mà không xét đến công dụng cụ thể, địa điểm phát sinh của chi phí. Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp được chia thành các yếu tố chi phí như sau:
- Chi phí nguyên vật liậu: Bao gồm giá trị nguyên vật liệu chính, phụ được
sử dụng vào quá trình SXKD trong kỳ như: Xi măng, sắt thép,… yếu tố này loại trừ giá trị vật liệu dùng không hết nhập lại vào kho vào cuối kỳ.
- Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất gồm: chi phí về xà gồ, cốp pha, bảo hộ
lao động… có thể sử dụng một lần hoặc phân bổ nhiều lần cho các kỳ hạch toán.
- Chi phí nhiên liệu, động lực sử dụng vào quá trình SXKD trong kỳ như:
xăng, dầu, mỡ … loại trừ số không dùng hết nhập lại kho.
- Chi phí nhân công bao gồm: tiền lương và các khoản trích theo lương của
công nhân trực tiếp sản xuất, gián tiếp sản xuất, thi công và quản lý sản xuất.
công tác tiêu thụ sản phẩm được chú trọng đặt lên hàng đầu, ưu tiền giành cho nó vị trí cao nhất trong chiến lược kinh doanh của Công ty mình.. Vì vậy, trong nh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement