Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thanhbinh_an
#752848 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: chiến lược kinh doanh của Việt nam Airlines
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
Sinh viªn:NguyÔn H÷u H−ng Líp : QTKDQT-K43
Khoa : Kinh tÕ vµ Kinh doanh QT
2

B¶NG §IÓM
T£N §Ò TµI : CHIÕN L¦îC KINH DOANH CñA VIÑT NAM AIRLINES
SINH VI£N THùC HIÖN
:nGUYÔN H÷U H¦NG
LíP


:KINH DOANH QUèC TÕ
KHO¸


:43
B»NG Sè


:
B»NG CH÷

:
NGµY NéP

:
GI¸O VI£N H¦íNG DÉN:TS T¹ LîI
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
đối với VNa việc xây dựng chiến lược là yếu tố cần thiết để phát triển 1 hãng hàng không còn non trẻ so với các nước trong khu vực và trên thế giới
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement