Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yox_nox
#749489 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG
ii
1
MỞ ĐẦU
i
1.1
Tính cấp thiết của đề tài
1
1.2
Mục đich, yêu cầu của đề tài
2
2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
3
2.1
Đất và vai trò của đất trong sản xuất nông nghiệp
3
2.2
Sử dụng đất trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững
6
2.3
Sơ lược về vấn đề sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới
18
2.4
Sơ lược về vấn đề sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam
21
2.5
Định hướng sử dụng đất vùng đồng bằng sông Hồng và tỉnh Hải
Dương
23
3
ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
30
3.1
Đối tượng nghiên cứu
30
3.2
Phạm vi nghiên cứu
30
3.3
Nội dung nghiên cứu
30
3.4
Phương pháp nghiên cứu
31
4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
35
4.1
Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
35
4.1.1 Điều kiện tự nhiên
35
4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội
40
4.2
Hiện trạng sử dụng đất của huyện Cẩm Giàng
52
4.2.1 Cơ cấu diện tích các loại đất
52
4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất theo đơn vị hành chính
54
4.2.3 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp
54
4.2.4 Hiện trạng cây trồng và các loại hình sử dụng đất nông nghiệp
55
4.2.5 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của một số loại hình sử
dụng đất chính của huyện
61
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement