Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hanhnhinl
#747273 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Hạch toán dự phòng giảm giá tài sản
Mai Như Thương- KT 46D
2
Phần II
- THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN DỰ
PHÒNG GIẢM GIÁ TÀI SẢN.......................................................................23
1.1 Thực trạng hạch toán dự phòng giảm giá tài sản tại các doanh nghiệp .23
1.1.1

Hạch toán dự phòng giảm giá tài sản trước khi ra đời thông tư
13/2006/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2006 hướng dẫn chế độ trích lập và sử
dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài
chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại
doanh nghiệp
....................................................................................................................23
1.1.2

Hạch toán dự phòng giảm giá tài sản theo thông tư 13/2006/TT-BTC
ban hành ngày 27/02/2006
............................................................................................26
1.1.3

Thực tế áp dụng việc hạch toán dự phòng giảm giá tài sản trong các
doanh nghiệp
....................................................................................................................26
1.1.4

Một số nhận xét về hạch toán dự phòng giảm giá tài sản hiện nay
..........27
1.2 Phương hướng hoàn thiện......................................................................28
KẾT LUẬN .....................................................................................................30
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................31
Thông tư 13/2006/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2006 hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài ch
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement