Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bigbigworkbigbigwork
#746813 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: HOẠCH ĐỊNH PHÁT TRIỂN CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN THANH TRÌ
Vư Như Quỳnh - QTDN K51
`
2
2.3.1.2 Quy trình lập kế hoạch .................................................................41
2.3.2 .Phương pháp lập kế hoạch................................................................42
2.3.2.1 Phương pháp phân tích thực trạng trong lập kế hoạch..............42
2.3.2.2 Phương pháp xác định mục tiêu , nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong lập kế hoạch ............................................................................44
2.3.3 Nội dung kế hoạch của huyện Thanh Trì..........................................47
2.3.3.1 Nội dung kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì ( thời kỳ 2006-2010)................................................................47
2.3.3.2 Nội dung kế hoạch hàng năm phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì ( thời kỳ 2007, 2008, 2009) ..........................................48
2.3.4 Đánh giá chung về công tác hoạch định kinh tế - xã hội ở Thanh Trì .................................................................................................................49
2.3.4.1 Những điều đã làm tương đối tốt .................................................49
2.3.4.2 Những điều làm chưa tốt..............................................................50
2.3.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế................................................51
Nguyên nhân trực tiếp ..............................................................................51
Nguyên nhân trung gian ..........................................................................52
CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN THANH TRÌ ĐẾN 2012, 2015, 2020 .......................................................................................54
3.1 Xác định các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì đến 2012, 2015, 2020........................................................543.2 Xác định các loại hoạt động kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì đến 2012, 2015, 2020 .............................................................................................59
3.2.1 Xác định các loại hoạt động kinh tế của huyện Thanh Trì đến 2012, 2015, 2020.....................................................................................................59
3.2.1.1 Xác định các hoạt nông nghiệp của huyện Thanh trì đến 2012, 2015, 2020 .................................................................................................59
3.2.1.2 Xác định các hoạt động CN – XD của huyện Thanh trì đến 2012, 2015, 2020 .......................................................................................62
Người ta thường thiết lập nhiều loại tổ chức như: Tổ chức quản lý nhà nước, tổ chức sự nghiệp ( trường học…), tổ chức kinh tế - xã hội (huyện…), tổ chức doanh n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement