Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ruaiudh
#746491 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo tổng hợp về tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây Lắp Vinaconex Xuân Mai
Báo cáo tổng hợp
Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Sinh viên: Vũ Thuỳ Dung
2
Lớp: K01LTTC-ĐH
PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX XUÂN MAI ..................................................252.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX XUÂN MAI...................................................................................................................252.1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. .....................................................252.1.2: Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế toán............................................262.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX XUÂN MAI .........................................................................................302.2.1. Các chính sách kế toán chung............................................................................302.2.2: Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán ..................................................302.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán ..................................................312.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán. ............................................................352.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán ....................................................................372.3. MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VINACONEX XUÂN MAI.......................................................................382.3.1. Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ...............................................................382.3.2. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ):.......................................................................432.3.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:.........................................47PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX XUÂN MAI
........................................................................................................................................51
3.1. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VINACONEX XUÂN MAI.......................................................................513.1.1. Ưu điểm: ..............................................................................................................513.1.2. Nhược điểm:.......................................................................................................523.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VINACONEX XUÂN MAI ..........................................................523.2.1. Ưu điểm: ..............................................................................................................523.2.2. Nhược điểm:........................................................................................................52KẾT LUẬN...................................................................................................................53
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………55
Tổ chức công tác hạch toán tại doang nghiệp là một công cụ hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp có thể nhận thức một cách chính xác và toàn diện về tình hình hoạt độn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement