Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Chago
#739721 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhận hộ khẩu cấp huyện + code C#
Ở nước ta hiện nay quản lý hành chánh đóng vai trò hết sức quan trọng, nếu công tác quản lý hành chánh yếu kém, thì những hoạt động kinh tế - xã hội khác đều bị trì trệ, bởi vậy viêc đưa tin học hóa vào quản lý Nhà nước sẽ hỗ trợ cho việc quản lý hành chánh Nhà nước được hiệu quả.
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN HỘ KHẨU là một bộ phận trong quản lý hành chánh nhà nước bao gồm: Lập, Nhập, Tách, Chuyển, tạm trú, tạm vắng, nghề nghiệp, trình độ, tôn giáo, dân tộc … Các thông tin về nhân, hộ khẩu luôn biến động nên việc cung cấp chính xác, kịp thời các thông tin tổng hợp rất có giá trị.
Qua những thông tin trên sẽ giúp cho các cấp hành chính Nhà nước nắm được tình hình nhân hộ khẩu, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý cũng từ đó mà đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, cùng với việc bản thân chúng em là cán bộ công chức Nhà nước được cử đi học nên chúng em chọn đề tài này với mong muốn đưa công tác thực tế vốn phức tạp này vào quản lý một cách khoa học.
Được sự hướng dẫn của Thầy Thạc Sĩ Văn Như Bích chúng em đã chọn đề tài này để thực hiện đồ án tốt nghiệp. Nhiệm vụ là Phân Tích - Thiết Kế Và Xây Dựng hệ thống website nhằm phục vụ cho công tác quản lý và báo cáo tình hình nhân hộ khẩu ở phường xã thị trấn và quận huyện thành phố, đồng thời có thể giúp cho người dân truy tìm được các thông tin cần thiết tạo sự gần gũi giữa nhà nước và nhân dân hơn.

Đề tài chắc chắn còn nhiều điểm hạn chế và thiếu sót nên chúng em mong sự góp ý của thầy cô và các bạn để có thể phát triển tốt hơn góp phần vào sự phát triển công nghệ thông tin đất nước.
TÀI TÁC GIẢ THỰC HIỆN ĐỀ
TRẦN QUỐC CHÍNH
LƯƠNG XUÂN PHÁT


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2
PHẦN A YÊU CẦU BÀI TOÁN & NGHIÊN CỨU KHẢ THI 4
CHƯƠNG I KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG & NGHIÊN CỨU KHẢ THI 4
I. GIỚI THIỆU VĂN BẢN PHÁP QUY : 4
II. NGHIÊN CỨU KHẢ THI 53
CHƯƠNG II YÊU CẦU BÀI TOÁN 54
I. YÊU CẦU 54
II. CHỨC NĂNG CHÍNH 55
PHẦN B PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THÀNH PHẦN HỆ THỐNG T. TIN 56
CHƯƠNG III PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THÀNH PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN MỨC QUAN NIỆM DỮ LIỆU 56
I.SƠ ĐỒ QUAN HỆ THỰC THỂ KẾT HỢP (ERD) 56
II. TẬP THỰC THỂ 57
III. MỐI LIÊN KẾT GIỮA CÁC THỰC THỂ 60
IV. MÔ HÌNH QUAN HỆ 62
V. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU 65
CHƯƠNG III PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THÀNH PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN MỨC QUAN NIỆM XỬ LÝ 69
I. SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG (BFD) 69
II. SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU (DFD) 70
CHƯƠNG IV RÀNG BUỘC TOÀN VẸN 76
I. RÀNG BUỘC BỐI CẢNH 1 QUAN HỆ 76
II. RÀNG BUỘC BỐI CẢNH NHIỀU QUAN HỆ 77
PHẦN PHỤ LỤC 83
PHỤ LỤC I: TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ 83
I. CƠ SỞ DỮ LIỆU 83
II. SƠ LƯỢC VỀ ASPX: 85
PHỤ LỤC II: CÀI ĐẶT VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 86
I. SƠ ĐỒ WEBSITE 86
II. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 87
III.XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI THUẬT CHÍNH 89
IV. GIAO DIỆN 93
V. KẾT LUẬN: 98
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 98


PHẦN A
YÊU CẦU BÀI TOÁN & NGHIÊN CỨU KHẢ THI

CHƯƠNG I
KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG & NGHIÊN CỨU KHẢ THI

I. GIỚI THIỆU VĂN BẢN PHÁP QUY :
Trong phạm vi đề tài về quản lý nhân hộ khẩu có ba văn bản pháp quy chính của Nhà nuớc đó là: Nghị định 51của chính phủ, Thông tư 06 của bộ Nội vụ và quyết định 988 của bộ Công An:


Nghị định
cđa ChÝnh phđ sè 51/CP ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997
vỊ viƯc ®¨ng ký vµ qu¶n lý hé khÈu

ChÝnh phđ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để thực hiện thống nhất việc đăng ký và quản lý hộ khẩu, tăng cường quản lý xã hội, bảo vệ quyền tự do cư trú hợp pháp của công dân;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
NghÞ ®Þnh:
Ch­¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung

Điều 1.- Đăng ký và quản lý hộ khẩu là biện pháp quản lý hành chính của Nhà nước nhằm xác định việc cư trú của công dân, bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tăng cường quản lý xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ phụ trách việc đăng ký và quản lý hộ khẩu.

Điều 2.- Mọi công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quyền và có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ khẩu với cơ quan công an theo quy định.
Mọi công dân phải đăng ký hộ khẩu ở nơi cư trú gọi là hộ khẩu thường trú. Khi chuyển đến cư trú ở nơi mới phải thực hiện đầy đủ chế độ đăng ký, quản lý hộ khẩu lại theo quy định.
Điều 3.- Những người đang trong thời gian thi hành bản án của Toà án và những người đang phải thi hành quyết định cư trú bắt buộc, chịu sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương thì chưa được chuyển đến đăng ký hộ khẩu thường trú nơi khác.
Những người đang thi hành bản án, quyết định của Toà án hay quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấm cư trú thì không được đăng ký hộ khẩu thường trú ở khu vực bị cấm.

Điều 4.- Những người có quan hệ về gia đình, cùng ở chung một nhà thì đăng ký thành một hộ gia đình.
Mỗi hộ gia đình phải có một người đứng tên chủ hộ. Chủ hộ có trách nhiệm chính trong việc thực hiện các quy định về đăng ký, quản lý hộ khẩu trong hộ của mình.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Lamtac12
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014148 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement