Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015752 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Thư viện điện tử là tập hợp các thiết bị tính toán, lưu trữ và
truyền thông số với nội dung và phần mềm tái tạo, thúc đẩy và mở
rộng các dịch vụ của thư viện truyền thống (thu thập, biên mục, tìm
kiếm và phổ biến thông tin). Một thư viện điện tử hoàn chỉnh phải
thực hiện tất cả các dịch vụ cơ bản của thư viện truyền thống kết hợp
với việc khai thác các lợi ích của công nghệ lưu trữ, tìm kiếm và
truyền thông số.
Điện toán đám mây là kỹ thuật công nghệ thông tin hoàn
toàn mới và được biết đến như là cuộc cách mạng thứ ba sau máy
tính và internet. Cụ thể hơn điện toán đám mây là sự phát triển của
điện toán phân tán, điện toán song song, điện toán lưới và cơ sở dữ
liệu phân tán. Nguyên tắc cơ bản của điện toán đám mây là tạo ra các
nhiệm vụ phân tán trên nhiều máy tính không phải máy nội bộ hay
máy chủ ở xa. Nói cách khác, bằng cách tập hợp số lượng lớn thông
tin và tài nguyên được lưu trữ trên máy tính cá nhân, điện thoại di
động và các thiết bị khác, điện toán đám mây có thể tích hợp chúng
và đưa chúng lên đám mây công cộng cho người dùng.
Đó chính là lý do tác giả nghiên cứu đề tài “Ứng dụng điện
toán đám mây xây dựng thư viện điện tử trường Cao đẳng Bình
Định”.
2. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về điện toán đám mây, các mô
hình dịch vụ thư viện điện tử ứng dụng trên nền điện toán
đám mây.
2
Phân tích thiết kế hệ thống đưa ra giải pháp xây dựng thư
viện điện tử dựa trên công nghệ điện toán đám mây.
Triển khai xây dựng hệ thống, thử nghiệm đưa ra nhận xét
và đánh giá kết quả.
3. BỐ CỤC LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn
này được chia làm ba chương, tóm tắt như sau:
Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết
Nội dung chương này sẽ tìm hiểu về mô hình điện toán đám
mây, cách phân loại điện toán đám mây, kiến trúc tổng thể của mô
hình điện toán đám mây, đồng thời so sánh kiến trúc điện toán đám
mây với một số kiến trúc khác. Chương này cũng tìm hiểu các nền
tảng hỗ trợ điện toán đám mây hiện có, trên cơ sở đó lựa chọn để
nghiên cứu và phát triển ứng dụng thử nghiệm.
Chƣơng 2: Ứng dụng hệ quản trị thƣ viện tích hợp mã nguồn mở
Koha, thƣ viện số DSpace và điện toán đám mây để xây dựng thƣ
viện điện tử tại trƣờng Cao đẳng Bình Định
Chương này tìm hiểu thêm về công nghệ mã nguồn mở thư
viện số Dspace, hệ quản trị thư viện tích hợp Koha và những ứng
dụng thực tiễn của công nghệ điện toán đám mây trong thư viện điện
tử.
Đưa ra bài toán và giải pháp xây dựng thư viện điện tử dựa
trên các công nghệ/kỹ thuật trên.
Chƣơng 3: Xây dựng và thử nghiệm hệ thống
Ứng dụng các công nghệ/kỹ thuật, triển khai thử nghiệm hệ
thống và đánh giá kết quả.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement