Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#773695 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
A. LÝ LUẬN CHUNG 1
I. Không khí - sự ô nhiễm không khí 2
1. Không khí và các thành phần không khí 2
2. Ô nhiễm không khí và các vấn đề liên quan đến ô nhiễm không khí 2
II. Ô nhiễm không khí - Hiện tượng, tác hại và nguyên nhân 2
1. Các hiện tượng ô nhiễm không khí 2
2. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến khí hậu toàn cầu 3
3. Tác hại của ô nhiễm không khí đến môi trường sống 5
4. Các nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí 7
4.1. Do hoạt động Công nghiệp 7
4.2. Hoạt động giao thông vận tải 8
4.3. Hoạt động sinh hoạt, tiêu dùng 8
5. Hệ thống tiêu chuẩn môi trường không khí: 9
B. THỰC TRẠNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM 22
I. THỰC TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI VIỆT NAM 22
1. Ô nhiễm môi trường không khí do bụi 22
2. Ô nhiễm môi trường không khí do các khí độc hại 26
2.1 Ô nhiễm khí SO2: 26
2.2 Ô nhiễm chì (Pb) trong không khí đô thị: 30
3 Mưa axít (lắng đọng axít): 30
4. Ô nhiễm tiếng ồn đô thị: 31
II. NGUỒN GỐC CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 33
1 Nguồn ô nhiễm không khí từ hoạt động công nghiệp 33
2 Nguồn ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải 35
3 Nguồn ô nhiễm không khí do hoạt động xây dựng 36
4 Nguồn ô nhiễm không khí từ sinh hoạt đun nấu của nhân dân 36
III. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 37
1 Mưa axit: 37
2 Hiệu ứng nhà kính 38
3 Biến đổi khí hậu 40
4. Những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của BĐKH ở Việt Nam 41
5 Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người 41
6 Gây thiệt hại kinh tế 43
C. PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 44
I. HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 44
1. Pháp luật Quốc gia 44
2. Các điều ước Quốc tế mà Việt Nam gia nhập 44
2. Pháp luật về công tác phòng chống, nghiên cứu, dự đoán, đánh giá các tác động tới ô nhiễm không khí: 46
3. Pháp luật trong lĩnh vực khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí: 50
4. Pháp luật về điều kiện của các khu vực kinh tế và địa bàn dân cư về bảo vệ môi trường không khí : 50
5. Pháp luật về kiểm soát nguồn gây ô nhiễm không khí: 52
II. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 54
1. Xử lý vi phạm hành chính về vi phạm pháp luật gây ra ô nhiễm không khí 55
2. Xử lý hình sự trong lĩnh vực vi phạm pháp luật gây ra ô nhiễm không khí 58
III.THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 60
1. Thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về kiểm soát ô nhiễm không khí. 60
2. Thực trạng áp dụng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí. 61
2.1.Pháp luật về công tác phòng chống, nghiên cứu, dự đoán, đánh giá các tác động tới ô nhiễm không khí 61
2.1.2.Hoạt động ĐTM và ĐMC. 64
2.1.3.Hoạt động thông tin về môi trường không khí. 73
2.1.4.Hoạt động khắc phục ô nhiễm không khí. 74
2.1.5.Hoạt động cải thiện chất lượng không khí. 77
2.2.Pháp luật trong lĩnh vực khuyến khích sử dụng năng lượng sạch,
năng lượng tái tạo nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí. 79
2.2.1.Các dạng NLTT và tiềm năng ở Việt Nam 79
2.2.2.Khung chính sách về phát triển NLTT 82
2.2.3.Một số hoạt động về NLTT ở Việt Nam 86
2.3.Pháp luật về việc kiểm soát nguồn gây ô nhiễm không khí. 88
2.3.1.Kiểm soát các nguồn thải tĩnh. 88
2.3.2.Kiểm soát nguồn thải động. 94
2.4.Hệ thống tiêu chuẩn môi trường không khí. 97
2.5.Hệ thống các cơ quan kiểm soát ô nhiễm không khí. 98
2.6.Xử lý vi phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí 99
D. GIẢI PHÁP 105
1. Giải pháp pháp lý 105
2. Biện pháp khoa học kĩ thuật 108
3. Biện pháp kinh tế 110
4. Biện pháp giáo dục 110
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111LInk download cho anh em ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement