Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#754879 Tải miễn phí cho anh em


Nguồn gốc, lưu lượng và chất lượng nước thải
1. Nguồn gốc nước thải
2. Lưu lượng nước thải, độ dao động, định hướng thiết kế
3. Chất lượng nước thải
Biogas trong xử lý chất thải
1. Sơ lược đặc điểm chất thải chăn nuôi
2. Chất thải rắn
3. Chất thải lỏng (nước thải)
4. Chất thải khí (khí độc và mùi hôi)
5. Khả năng gây ô nhiễm của chất thải chăn nuôi
6. Một số phương pháp quản lý và xử lý chất thải
Cơ chế Biogas
1. Khí sinh học
2. Cơ chế tạo thành khí sinh vật trong hệ thống Biogas
3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh khí sinh vật
Sử dụng Biogas
i. Vai trò của Biogas trong sản xuất và đời sống
ii. Tình hình sử dụng Biogas
iii. Các dạng hầm ủ chính ở Việt Nam
iv. Sơ lược mô hình V.A.C.B

Link download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nhớ thank
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement