Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yeuem_kodc_li_cuyeu
#749437 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xác định động thái biến đổi hợp chất polyphenol và khả năng kháng oxy hóa của quả sim thu hái tại Hải Dương
ii
MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU ..............................................................................................1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................1
1.2. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU...........................................................................3
1.2.1. Mục đích......................................................................................................3
1.2.2. Yêu cầu........................................................................................................3
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU..................................................................4
2. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI......................................................................4
2.1.1. Định nghĩa ...................................................................................................4
2.1.2. Phân loại......................................................................................................4
2.1.3. Vai trò của polyphenol ..............................................................................10
2.1.3.1. Vai trò của polyphenol với thực vật.......................................................10
2.1.3.2. Vai trò của polyphenol với các sản phẩm thực phẩm ............................12
2.2. SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC HỢP CHẤT PHENOL VÀ KHẢ NĂNG
KHÁNG OXI HÓA CỦA QUẢ TRONG QUÁ TRÌNH CHÍN .........................13
2.3. CÂY SIM .....................................................................................................16
2.3.1. Đặc điểm thực vật học...............................................................................16
2.3.2. Thành phần hóa học ..................................................................................17
2.3.3. Các cách sử dụng sim................................................................................18
2.3.4. Thực trạng sử dụng và tiềm năng của cây sim tại Việt Nam ....................19
PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU....................................................................................................................21
3.1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU.....................21
3.1.1. Đối tượng ..................................................................................................21
3.1.2. Thiết bị dụng cụ và hóa chất .....................................................................21
3.1.2.1 Thiết bị dụng cụ.......................................................................................21
3.1.2.2. Hóa chất..................................................................................................21
Cây sim, Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk, thuộc họ thực vật Myrtaceae. Cây sim có nguồn gốc tại Trung Á, tại Việt Nam sim được mọc hoang dại ở các vùng đồi n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement