Chia sẻ, bình luận những vấn đề sinh viên quan tâm
By ilu4e_2t
By Anthony
#491902 Tui cũng đang ngu cái mặt cắt hình chiếu trục đo đó đây . Sắp thi rồi mà chưa biết cắt. Chán thật.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement