Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Các Chủ đề
Title Statistics Bài viết mới nhất
Xây dựng hệ thống câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức chương "dòng điện không đổi" của học sinh lớp 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi empty_empty - 12 Tháng 9 2015, 18:38
0 Trả lời
46 Xem
gửi bởi empty_empty
12 Tháng 9 2015, 18:38
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học nội dung Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi manlyboy_266 - 12 Tháng 9 2015, 18:37
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi manlyboy_266
12 Tháng 9 2015, 18:37
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng MCQ chương 3 và chương 4 sinh học 11 nâng cao trung học phổ thông để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi tieu_lienvnn - 12 Tháng 9 2015, 18:36
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi tieu_lienvnn
12 Tháng 9 2015, 18:36
Xây dựng hệ thống câu hỏi theo mục tiêu dạy học phần văn - chương trình Ngữ văn lớp 12, tập 1 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi internat_moskva_1954 - 12 Tháng 9 2015, 18:35
0 Trả lời
29 Xem
gửi bởi internat_moskva_1954
12 Tháng 9 2015, 18:35
Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học tác phẩm văn chương ở trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi duhi_295 - 12 Tháng 9 2015, 18:34
0 Trả lời
35 Xem
gửi bởi duhi_295
12 Tháng 9 2015, 18:34
Xây dựng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề trong dạy học hai tác phẩm "Tràng Giang" của Huy Cận và "Đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mặc Tử ở lớp 11, trung học phổ thông
gửi bởi copecodon_1411 - 12 Tháng 9 2015, 18:33
0 Trả lời
67 Xem
gửi bởi copecodon_1411
12 Tháng 9 2015, 18:33
Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đề dạy học kiến thức di truyền và biến dị môn Sinh học lớp 9 trung học cơ sở : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi vietcuonghn97 - 12 Tháng 9 2015, 18:32
0 Trả lời
28 Xem
gửi bởi vietcuonghn97
12 Tháng 9 2015, 18:32
Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạy học chương II: Cảm ứng và chương IV: Sinh sản - sinh học 11, trung học phổ thông : Luận văn ThS. Sinh học: 60 14 10
gửi bởi Moran - 12 Tháng 9 2015, 18:31
0 Trả lời
76 Xem
gửi bởi Moran
12 Tháng 9 2015, 18:31
Xây dựng và sử dụng câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Chương II, III phần Di truyền học, Sinh học lớp 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi thutoican_tinhbantraidau - 12 Tháng 9 2015, 18:30
0 Trả lời
22 Xem
gửi bởi thutoican_tinhbantraidau
12 Tháng 9 2015, 18:30
Xây dựng và sử dụng câu hỏi cốt lõi trong dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục: 60 14 10
gửi bởi sinhvienbackkhoa - 12 Tháng 9 2015, 18:29
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi sinhvienbackkhoa
12 Tháng 9 2015, 18:29
Xây dựng và sử dụng câu hỏi - bài tập để dạy phần sinh thái học lớp 12 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi Arielo - 12 Tháng 9 2015, 18:28
0 Trả lời
47 Xem
gửi bởi Arielo
12 Tháng 9 2015, 18:28
Xây dựng và sử dụng câu hỏi - bài tập dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng, chương Sinh sản theo hướng hình thành khái niệm hệ thống sống cấp cơ thể : Luận văn ThS. Giáo dục học: 61 14 10
gửi bởi [email protected] - 12 Tháng 9 2015, 18:27
0 Trả lời
33 Xem
gửi bởi [email protected]
12 Tháng 9 2015, 18:27
Xây dựng và sử dụng câu hỏi, bài tập đánh giá định tính nhằm đánh giá chất lượng lĩnh hội kiến thức học sinh trong dạy học Phần 5 chương 1. Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 Trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học
gửi bởi dinhphdc - 12 Tháng 9 2015, 18:26
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi dinhphdc
12 Tháng 9 2015, 18:26
Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương " Chuyển hóa vật chất và năng lượng " Sinh học 11 Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm CMAP TOOLS : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi quydang2002 - 12 Tháng 9 2015, 18:24
0 Trả lời
30 Xem
gửi bởi quydang2002
12 Tháng 9 2015, 18:24
Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm tích hợp đa phương tiện trong dạy học phần Sinh học tế bào, Sinh học 10 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi Brodi - 12 Tháng 9 2015, 18:21
0 Trả lời
32 Xem
gửi bởi Brodi
12 Tháng 9 2015, 18:21
Xây dựng và hướng dẫn khai thác, sử dụng tư liệu dạy học điện tử môn Hóa học lớp 11 nâng cao, Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cực : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
gửi bởi meocon_tinhnghich911 - 12 Tháng 9 2015, 18:19
0 Trả lời
23 Xem
gửi bởi meocon_tinhnghich911
12 Tháng 9 2015, 18:19
Xây dựng và hướng dẫn học sinh giải hệ thống bài tập chương sóng cơ học vật lí 12 nâng cao nhằm phát triển tư duy và nâng cao hiệu quả tự học của học sinh
gửi bởi danmecho_kholaman - 12 Tháng 9 2015, 18:18
0 Trả lời
115 Xem
gửi bởi danmecho_kholaman
12 Tháng 9 2015, 18:18
Xây dựng và hướng dẫn giải bài tập chương "Các định luật bảo toàn" - Vật lí 10 với sự hỗ trợ của phần mềm Mathematica : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi hoangtuzaizaihocyeu - 12 Tháng 9 2015, 18:15
0 Trả lời
21 Xem
gửi bởi hoangtuzaizaihocyeu
12 Tháng 9 2015, 18:15
Xây dựng tài liệu và tổ chức hướng dẫn học sinh tự học theo moodun trong dạy học chương Hạt nhân nguyên tử Vật lý lớp 12
gửi bởi paddyfield_green - 12 Tháng 9 2015, 18:11
0 Trả lời
25 Xem
gửi bởi paddyfield_green
12 Tháng 9 2015, 18:11
Xây dựng tài liệu và tổ chức hướng dẫn học sinh tự học chương "Dòng điện xoay chiều" Vật lí lớp 12 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
gửi bởi kim_thao124 - 12 Tháng 9 2015, 18:10
0 Trả lời
24 Xem
gửi bởi kim_thao124
12 Tháng 9 2015, 18:10