hongquan842001

New Member
Mình lên mạng kiếm cách làm ra (tạo) thêm 1 ổ đĩa mới từ ổ đĩa củ, có 1 phần mềm PartitionMagic nhưng ng ta chỉ dẫn phải vào MSMos Mode (KO biết vào chổ nào) Nên xử xài cái Disk Managerment xem chỉ dẫn thì Kích phải vào ổ đĩa muốn chia rồi chọn Create hay new gì đó mà mình kich phải thì không thấy đâu(Như hình dưới)

Bạn nào pro chỉ cho cách chia ổ đĩa(tạo thêm 1 đĩa từ ổ đĩa củ) chỉ dẫn một cách bình dân và dễ hiểu giúp mình với.


THank!

 
Windows Xp bất cho phân chia ổ dỉa trong Disk Management.
Chỉ có Vista và Windows 7 mà thôi.
Trường hợp của bạn phải dùng Disk Partition software.
Ỗ C của bạn chỉ có 40 GB thì chia vụn ổ ra làm gì!!!
 
Top