minhhanh2504

New Member
Sever xích bích đây bà con
Server : hay
Client :
Pass : tuan565
Video hướng dẫn :
( lấy của Fancy90 )
 

tctuvan

New Member
Xích Bích : Hổ vệ truyền kỳ (Xích Bích 2)

Xích Bích 2 : Hổ vệ truyền kỳ


IP máy ảo : 192.168.200.100
Đăng nhập RedHatLinux : root pass tuan565
MySQL : root pass 123456
Khởi động server : ./start
Tắt server : ./stop


Link download


Server :

Client : (Trung Quốc)
Pass giải nén : tuan565
hay hay ( Tiếng Anh )
Patch chép vào client Eng :

GM Tool :

Video hướng dẫn :Website Đăng kí + Add GM + Add Cash :
(Chép vào đường dẫn server/opt/lampp/htdocs rồi vào 192.168.200.100 để dùng)
 
Top