tctuvan

New Member
Trên diền đàn có rất nhiều Game PC, nhưng bạn thường tự hỏi bạn có chơi được game đó không?
Nếu không down về chỉ phí công

Mình xin giới thiệu trang web này để kiểm tra bạn có chơi được một game nào đó không

Chỉ việc vào đây rồi chọn game, bắt đầu kiểm tra.

:clap:
 
Top