tommynguyen90

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Phần 01 : Mô tả phần mềm Quản Lý Nhân Sự
A. Giới thiệu 2
B. Mô tả chi tiết 2
I. Quản lý nhân sự 2
1. Danh mục phòng ban 3
2. Hồ sơ lý lịch nhân viên 3
3. Hợp đồng lao động 3
4. Quá trình công tác 4
5. Khen thưởng – Kỷ luật 5
6. Bảo hiểm YT-XH 6
II. Quản lý giờ công 6
III. Quản lý tiền lương 7
1. Phụ cấp 7
2. Tạm ứng 7
3. Khen thưởng- Kỷ luật 8
4. Lãnh lương 9
VI. Thống kê – Báo cáo tổng hợp 9

Phần 02 : Mô tả phần mềm Quản Lý Nhân Sự
I. Quan hệ dữ liệu 11
II. Sơ đồ quan hệ vật lý 14
III. Bảng – Kiểu DL – Thuộc tính – Ý nghĩa 15
VI. Một số thủ tục tính giờ công và tính lương 26
1. Thủ tục tính tổng giờ công từ công thức chấm công 26
2. Thủ tục tính công cho từng nhân viên 27
3. Thủ tục tính tổng hợp giờ công tháng 35

Phần 03 : Giao diện và chức năng
Đăng nhập hệ thống 11
Phân quyền người sử dụng 14
Tiện ích tìm kiếm 15
I. Quản lý nhân viên 26
1. Hồ sơ lý lịch nhân viên 26
2. Các hợp đồng lao động 27
3. Quá trình công tác 35

I. Quản lý giờ công 26
1. Bảng công thức chấm công 26
2. Chấm công tự động bằng máy quét thẻ từ 27
3. Chỉnh sửa giờ công 35
II. Quản lý tiền lương 26
1. Phụ cấp 26
2. Tạm ứng 27
3. Tính lương tháng 35
III. Báo cáo – Thống kê – Kết xuất dữ liệu 26
1. Bảnh chấm công cho tiết hàng tháng 26
2. Bảnh chấm công từng nhân viên 27
3. Bảng theo dõi chấm công chi tiết tháng theo phòn- ban 35
4. Bảng chấm công nhân viên phòng ban theo tháng 27
5. Thống kê các lần tạm ứng trong năm của nhân viên 35
6. Báo cáo tổng hợp tạm ứng lương tháng theo từng phòng ban 27
7. Báo cáo lương tháng theo phòng ban – Tổ 35
8. Bảng tổng hợp giờ công - tiền công theo phòng ban 35
9. Bảng tổng hợp giờ công tiền công theo Tổ 27
10. Thống kê tổng số nhân viện đang làm việc theo phòng ban 35
11. Thống kê giờ công – Tiền công của nhân viên theo phòng ban 35

Phần 04 : Tổng kết – Đánh giá
I. Hướng phát triển 26
II. Kết quả đạt được 26
III. Hướng dẫn cài đặt 26
1. Cài đặt nguồn Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server 2002 26
2. Cài đặt phần mềm Quản Lý Nhân Sự 27
VI. Tài liệu tham khảo 26

Lời kết luận 71
Mục lục 72

A. Giới thiệu
 Chương trình quản lý nhân sự, giờ công và lương được xây dựng nhằm mục đích giúp cho các nhà quản lý (những người làm công tác nhân sự, kế toán,..) nắm bắt kịp thời những thông tin của nhân viên (làm việc theo thời gian, làm việc theo sản phẩm) như : họ, tên, địa chỉ, trình độ chuyên môn, các hợp đồng lao động, quá trình tham gia bảo hiểm, theo dõi quá trình làm việc, khen thưởng, kỷ luật, quá trình công tác, quá trình lãnh lương và lên lương,… khi có nhu cầu.
 Chương trình sẽ theo dõi và cập nhật các lần ra và cổng của từng nhân viên thông qua máy đọc thẻ từ (mã vạch) hay bằng tay, bảo đảm được tính chính xác và toàn vẹn dữ liệu. Việc chấm công của 1 nhân viên được thi hành 1 cách linh động nhờ vào công thức tính công do người quản lý đưa ra (kèm theo ngày áp dụng công thức tính này.).
 Dựa vào cách tính công và các thông tin về giờ công của nhân viên. Chương trình tính lương hàng tháng cho nhân viên dựa vào công thức tính lương và mức lương căn bản của nhân viên.
 Thống kê, kết xuất báo cáo phong phú dưới nhiều hình thức.
Ngoài ra chương trình còn hỗ trợ việc điều chỉnh giờ công của nhân viên (khi muốn làm tròn, hay chỉnh sửa lại vì một lý do nào đó.).

B. Mô tả chi tiết :
I. Quản lý nhân sự.
Để có thể thực hiện các công việc khác, trước tiên, người sử dụng cần cập nhật các thông tin cần thiết của nhân viên và một số thông số đầu vào (input) như : phòng ban, tổ + công thức tính công đính kèm theo từng phòng ban và “hồ sơ , lý lịch nhân viên”, các hợp đồng lao động + quá trình công tác của nhân viên. Ngoài ra, còn một số thông tin khác về BHXH – BHYT và Chi tiết đóng BHXH – BHYT.
Dưới đây là những mô tả chi tiết về Quản lý nhân sự :

1. Danh mục Phòng ban
Gồm các thông tin sau:
Phòng ban được chia làm hai loại, một áp dụng cho khối văn phòng và một áp dụng cho khối sản xuất. Tất cả là để áp dụng cho công nhân viên (CNV) làm việc theo giờ hành chánh và làm việc theo giờ công (ca).
Mã phòng ban, tên phòng ban, chức năng, Số ngày công (1 tháng) và công thức tính công (cập nhật trước tiên) được áp dụng cho phòng ban này.
Độ rộng của mã phòng ban tùy chọn, ví dụ là 04 số , 04 số này sẽ được kết hợp với 06 số khác được dùng để làm ID (mã số) của mỗi CNV .

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

vu14091998

New Member
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
 

vu14091998

New Member
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự quản lý chấm công và tính lương

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top