hoabien8x

New Member
Luận văn: Xây dựng hệ thống điều tra, khảo sát trực tuyến theo chuẩn QTI dựa trên sản phẩm mã nguồn mở LimeSurvey: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Phân tích thiết kế hệ thống quản lý vật liệu xây dựng Công nghệ thông tin 0
D Về phát huy dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị cơ sở xây dựng nông thôn mới Văn hóa, Xã hội 0
D ĐẢNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM lãnh đạo giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ miền bắc xã hội chủ nghĩa giai đoạn từ 1965 đến 1968 Môn đại cương 0
D Bài tập lớn môn cơ sở dữ liệu Ứng dụng MySQL trong xây dựng hệ Cơ Sở Dữ Liệu quản lí bán máy tính Công nghệ thông tin 0
D Tìm hiểu thuyết Mo - Hucken và áp dụng xây dựng giản đồ phân tử π cho một số hệ liên hợp Khoa học Tự nhiên 0
D Xây dựng phương án thiết kế hệ thống thông tin quang WDM Công nghệ thông tin 0
D XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XE KHÁCH CHẤT LƯỢNG CAO Công nghệ thông tin 0
D Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong xây dựng lối sống cho thế hệ trẻ việt nam hiện nay Luận văn Sư phạm 2
D Bài tập lớn Trí tuệ nhân tạo: Xây dựng hệ chuyên gia tư vấn mua điện thoại di động Công nghệ thông tin 1
D Một số giải pháp cải thiện hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ tư vấn ở Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc Khoa học kỹ thuật 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top