Jorel

New Member
Nếu là NV1 thì chắc chắn đỗ rồi, còn NV2 thì 15 điểm tiềm quan hơn bạn ah!

Bạn có thể tìm hiểu khoa Tài chính ngân hàng của trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ HN, vì theo mình chất lượng DL Đông Đô bất tốt bằng KDCN

Chúc thành công!

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top