beanh_1112

New Member
PopUp Blocker Pro có 4 chế độ ngăn chặn pop up: 100 % ngăn chặn pop up, một danh sách ngăn chặn, một danh sách ngăn chặn cùng keyword, và giới hạn các cửa sổ được mở.


PopUp Blocker Pro chặn Flash quảng cáo, nhạc nền, video, các thành phần JAVA, và các hình gif.


Chương trình PopUp Blocker Pro là một gói cùng với các công nghệ bảo vệ riêng tư, luôn hiển thị homepage của bạn bất chấp các thiết lập khác, bảo vệ điều chỉnh proxy của bạn, cung cấp hiệu ứng âm thanh khi đóng các pop up, tắt các bảng đề nghị, và khóa các nội dung spam quảng cáo.


Khi chương trình PopUp Blocker Pro được bắt đầu, nó sẽ tự động khóa cửa sổ popup . Để hiển thị các cửa sổ popup, bạn click vào nút UnBlock hoặc chọn Popup manager -> UnBlock trong menu. Bạn có thể chọn các cửa sổ bị đóng trong danh sách khóa.

PopUp Blocker so với Ad Muncher dễ sử dụng hơn và không cần Cr-ack vì có key.

Về chức năng thì PopUp Blocker so với Ad Muncher như Gia Cát Lượng ví với Trương Lương

Mình việt hoá cho anh em có thêm sự lựa chọn để chặn quảng cáo và popup.


S/N: 378-969-8513 nếu cần
 

duykaka54

New Member
lỗi font nè bác
Do may bạn thiếu font thôi. Tải fix font về cải đặt khởi động lại
 
Top