zenki282

New Member
Vì sao nhà quản trị dự án phải là người giỏi kỹ năng tổng hợp hơn là giỏi kỹ năng phân tích?
 

heung

New Member
Câu 4: Vì sao nhà quản lý dự án lại cần người giỏi kỹ năng tổng hợp hơn kỹ năng phân tích?

Nhà quản lý dự án do tổ chức quyết định nhằm lãnh đạo một đội, người quản trị dự án có nhiệm vụ hoàn thành các mục tiêu của dự án. Vai trò của nhà quản trị dự án khác với nhà quản trị chức nay hay nhà quản lý hoạt động

Nhà quản trị chức năng chỉ tập trung vào việc cung cấp và giám sát một chức năng nào đó của doanh nghiệp. Trong khi đó nhà quản lý hoạt động là quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiệu quả.

Nói chung, các nhà quản trị dự án có vai trò, có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu của dự án: yêu cầu công việc, yêu cầu nhóm, yêu cầu cá nhân. Vì quản lý dự án là một chiến lược kỷ luật quan trọng, người quản lý dự án là người liên kết các chiến lược dự án và nhóm dự án.

Nhà quản lý dự án chịu trách nhiệm về sự thành công của dự án và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi mặt của dự án bao gồm:

 • Phát triển kế hoạch quản lý dự án và các kế hoạch ở bộ phận khác.
 • Đảm bảo tình hình thực hiện dự án theo đúng tiến độ và ngân sách cho phép.
 • Phát định, theo dõi và xử lý kịp thời các rủi ro và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
 • Định kỳ lập báo cáo một cách chính xác và cập nhật về tình hình thực hiện dự án.
Để trở thành một nhà quản trị dự án giỏi ngoài việc am hiểu các kiến thức và vận dụng những kiến thức, kỹ năng, công cụ, kỹ thuật quản trị dự án vào công việc thôi chưa đủ mà nhà quản trị dự án còn phải rèn luyện và có được những phẩm chất các nhân nhất định để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

 • Về kỹ năng:
 • Kỹ năng kỹ thuật
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng quản lý con người và kỹ năng quản lý nguồn lực
 • Kỹ năng truyền đạt
 • Kỹ năng thương lượng
 • Kỹ năng tiếp thị và ký hợp đồng với khách hàng
 • Kỹ năng lập ngân sách
 • Kỹ năng quản lý thời gian và lập tiến độ.
 • Phẩm chât:
 • Thật thà, chính trực
 • Khả năng ra quyết định
 • Hiểu biết các vấn đề về con người
 • Tính chât linh hoạt, đa năng, nhiều tài
Vì vậy, nhà quản trị dự án cần có những kỹ năng quản tổng hợp để đạt hiệu quả cao trong công việc mà thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top