damnha_nt

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
Vận tải hàng hóa bằng đường hàng không tuy là một lĩnh vực kinh tế còn mới
nhưng là lĩnh vực thay mặt cho cách vận chuyển tiên tiến, hiện đại và đang
dần dần chứng minh được tầm quan trọng của mình trong hệ thống vận tải của
Việt Nam. Mặc dù hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) là
hãng hàng không còn non trẻ tuy nhiên trong thời gian qua, hãng liên tục đạt tăng
trưởng cao trong lĩnh vực vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, hiện tồn tại một nghịch lý
là kết quả vận tải hàng hóa tăng trưởng, nhưng thị phần vận tải hàng hoá của
Vietnam Airlines 5 năm trở lại đây lại liên tục giảm. Tỷ trọng doanh thu hàng hóa
những năm gần đây cũng chỉ chiếm trung bình khoảng 13% tổng doanh thu của
hãng. Một trong những nguyên nhân dẫn tới nghịch lý này là hiện nay các hãng
hàng không Việt Nam nói chung cũng như Vietnam Airlines nói riêng đều đang
chưa có một kế hoạch phát triển cụ thể, đồng bộ và có bài bản đối với dịch vụ vận
tải hàng hóa, khó có thể cạnh tranh với các hãng hàng không nước ngoài. Để khắc
phục những tồn tại này, Vietnam Airlines cần nhìn nhận, phân tích và đánh
giá lại các hoạt động, từ đó tìm ra những nguyên nhân của sự thành công và lý do
của những tồn tại để tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng
hóa bằng đường hàng không trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Bởi vậy,
trên cơ sở những kiến thức và kinh nghiệm thực tế có được trong quá trình công
tác, tác giả đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng hóa của
hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VIETNAM AIRLINES)” để nghiên cứu.
2. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Các đề tài đã công bố chỉ đề cập đến thị trường vận tải hàng hóa bằng đường
hàng không và các giải pháp phát triển thị trường đối với hoạt động kinh doanh
của ngành hàng không Việt Nam nói chung và của Vietnam Airlines nói riêng mà
chưa đề cập chuyên sâu vào hiệu quả hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa cũng
như giải pháp để nâng cao hiệu quả mảng hoạt động này của Vietnam Airlines.
3. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
- Luận giải cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh vận tải hàng hóa bằng
đường hàng không.
- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh vận tải hàng hóa của Vietnam
Airlines từ 2007-2011, những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra trong hiệu
quả kinh doanh.
- Đưa ra 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng
hóa của Vietnam Airlines trong môi trường cạnh tranh hiện nay.
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Đối tượng nghiên cứu: hiệu quả kinh doanh vận tải hàng hóa bằng
đường hàng không của Vietnam Airlines
- Phạm vi nghiên cứu:
Theo không gian: hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa của Hãng hàng
không quốc gia Việt Nam
Theo thời gian: giai đoạn từ năm 2007 đến 2011 và đề xuất 1 số giải pháp
phát triển đến năm 2020
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Sử dụng phương pháp định tính và định lượng
- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh các số liệu thống kê theo thời
gian và không gian.
- Phương pháp thống kê, dùng phần mềm excel để xử lý số liệu, lên các
bảng biểu, sơ đồ đối chiếu, so sánh và các phương pháp nghiên cứu kinh tế khác.
6. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục các bảng, biểu đồ, danh
mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được chia thành 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả kinh doanh vận tải hàng hóa
bằng đường hàng không
Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh vận tải hàng hóa của
hãng hàng không quốc gia Việt Nam
Chương 3: Phương hướng phát triển, giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao
hiệu quả kinh doanh vận tải hàng hóa của hãng hàng không quốc gia Việt Nam

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

haibuivaa

New Member
Re: [Free] Thảo luận: Vận tải hàng hóa của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines

dạ ad ơi cho em xin tài liệu này với ạ, xin Thank ạ
 
Top