Henrick

New Member
không có bạn ạ, do tranh chấp bất thương lượng được giữa tác giả Li Yu Chin và nhà xuất bản Daran nên tác giả vừa ngưng không sáng tác bộ này rồi.
 

qthai_drt

New Member
Không có vì vừa lâu lắm rồi bất thấy họ phát hành !


Như bạn bên trên chắc là đúng đấy .Mình cũng thích nét vẽ của truyện này nhưng sao đọc mãi không thấy kế thúc

 
Top