daigai

Well-Known Member
Kiến thức sơ đẳng cho anh em mới chơi.
Xem qua bài này rồi thì tự đánh giá con cá của mình chứ đừng có đăng bài lên hỏi bối hay HB nữa. Em từ chối hoài cũng kỳ mà duyệt thì loãng hội.
Kim long quá bối. Anh em gọi tắt là bối. Chữ quá bối là từ Hán Việt. Quá là qua. Còn bối là lưng. Kim long quá bối nghĩa là con kim long này ánh kim nó qua lưng.
Vì vậy yếu tố đánh giá 1 con bối thì đòi hỏi tối thiểu ánh kim nó phải leo hết hàng 5 và 1/2 hàng 6 đồng thời trai đuôi sau và trai đuôi dưới phải kín mịn , trai lưng phải đạt tối thiểu 1/2 thì mới được gọi là quá bối.
Trai đuôi là gì ?
Bạn xem hình số 1.
Ở vị trí mình khoanh tròn số 1. Đó gọi là trai lưng.
Vị trí mình khoanh tròn số 2 là trai đuôi sau. Và vị trí mình khoanh tròn số 3 gọi là trai đuôi dưới hay còn gọi là trai bụng.
Anh em hay gọi chung cho cả 3 vị trí là Trai đuôi.
Với hình số 1: con cá lên ánh kim toàn bộ các vảy li ti ở cả 3 vị trí mình khoanh tròn. Đó là bộ trai đuôi hoàn hảo của một con bối.
Với hình số 2. Đó là bộ trai đuôi của 1 con HB chính hiệu. Đuôi sau có xíu trai đuôi rất mờ nhạt còn lại đuôi dưới và đuôi trên hoàn toàn không có tí ánh kim nào cả.
Hình số 3. Con cá đã lai qua quá bối rồi nên đuôi sau nó có trai đuôi khá rõ. Đuôi trên nó cũng có trai đuôi lấm tấm nhưng đuôi dưới trai đuôi rất mờ nhạt. Ánh kim rất thưa , chưa được 1/3 nên vẫn gọi nó là HB chứ chưa thể gọi nó là bối. ( tuy nhiên 1 số anh em gọi nó là bối 24k thì cũng không thể cãi được vì nó có trai đuôi )
Hình số 4: vị trí đuôi dưới và đuôi sau trai đuôi ánh kim kín mịn nhưng vị trí trai lưng thì không có. Đồng thời lưng leo ánh kim chỉ mới hàng 5 thôi. Vì vậy nó cũng chỉ được gọi là HB chứ không thể gọi là bối.
Hiện tại các dòng kim long được lai tạo rất nhiều. Đồng thời các trại áp dụng các loại thuốc kích màu và âp dụng chế độ nuôi pom trong thùng trắng nên cá leo ánh kim khá cao làm cho anh em dễ bị lẫn lộn giữa bối và HB.
Tuy nhiên nếu tinh mắt thì vẫn chọn đuọc con bối đúng nghĩa để nuôi. Với giá tiền hiện tại thì bối 24k nó cũng chẳng hơn con HB là mấy nên anh em cũng đừng quá quan trọng cái tên.
Quan trọng là mình chọn được con cá đẹp , phù hợp với giá tiền và mình chăm đúng cách thì sẽ có con cá đẹp.
Chăm không đúng cách thì bối phẩm chất kém nó sẽ tuột thành HB thôi.

Tiêu chí lựa chọn cá rồng đẹp - Kinh nghiệm chọn cá

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top