mysteriousm62

New Member

Download miễn phí Đồ án Tổng hợp hệ thống tự động truyền động điện động cơ dị bộ rotor lồng sóc bằng thay đổi điện áp

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . 1

CHưƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG 2

TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN. 2

1.1. Khái niệm hệ thống tự động truyền động điện. . 2

1.2. Phân loại hệ thống truyền động điện. 2

1.2.1. Các xu hướng phát triển của tự động hóa truyền động điện. 3

1.3. Phương trình động học của truyền động điện. . 3

1.3.1. Đối với hệ truyền động chuyển động quay. 3

1.3.2. Đối với hệ truyền động chuyển động tịnh tiến. 4

1.4. Moment cản. 5

1.4.1. Mô men cản phụ thuộc vào chiều chuyển động. 5

1.4.2. Mô men cản phụ thuộc trị số tốc độ. 6

1.4.3. Mô men cản phụ thuộc vào góc quay. . 7

1.4.4. Mô men cản phụ thuộc vào hành trình. 7

1.4.5. Mô men cản phụ thuộc vào thời gian. 7

1.5. Quy đổi các đại lượng về trục động cơ. . 7

1.5.1. Tính quy đổi mô men cản về trục động cơ. . 7

1.5.2. Quy đổi lực cản về trục động cơ. . 8

1.5.3. Quy đổi tất cả các mô men quán tính J , khối quán tính m về trục độngcơ. . 8

1.6. Đặc tính của hệ thống tự động truyền động điện. 9

1.6.1. Định nghĩa. 9

1.6.2. Phân loại đặc tính cơ. . 9

1.6.3. Độ cứng của đặc tính cơ. 10

1.6.3.1. Hệ đơn vị tương đối sử dụng trong truyền động điện. 10

1.6.3.2. Đặc tính cơ của máy sản xuất. . 11

CHưƠNG 2. GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ. 13

2.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc. 13

2.1.1. Cấu tạo của động cơ không đồng bộ. 13

2.1.2. Nguyên lý làm việc. . 14

2.1.2.1. Đặc tính cơ của động cơ KĐB. . 15

2.2. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ. 16

2.2.1. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng phương pháp thay đổiđiện áp. . 16

2.2.1.1. Sơ đồ nguyên lý điều chỉnh. 16

2.2.1.2. Đặc tính cơ trong điều chỉnh. 16

2.2.2 Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng phương pháp thay đổi

tần số nguồn f1. . 18

2.2.2.1. Khái niệm chung. . 18

2.2.2.2. Quy luật thay đổi tần số. . 19

2.2.2.3. Các đặc tính điều chỉnh. 20

2.2.3. Điều chỉnh tốc độ động cơ KĐB bằng phương pháp thay đổi số đôi cực. 22

2.2.3.1. Nguyên lý điều chỉnh. . 22

2.3. Mô hình toán của hệ thống. 27

2.3.1. Phép biến đổi tuyến tính trong không gian vecto. . 29

2.3.2. Sơ đồ khối động cơ dị bộ. . 32

2.3.2.1. Phương trình trạng thái trên hệ toạ độ tựa theo từ thông rôto dq . 34

CHưƠNG 3. TỔNG HỢP HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TRUYỀN ĐỘNG

ĐIỆN ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DỊ BỘ ROTOR LỒNG SÓC

THAY ĐỔI BẰNG ĐIỆN ÁP. 36

3.1: Sơ đồ tổng quát điều chỉnh tốc độ bằng thay đổi điện áp. 36

3.2. Tổng hợp mạch vòng dòng điện. 38

3.2.1. Tổng hợp bộ điều chỉnh Risq. 39

3.2.2. Tổng hợp bộ điều chỉnh Risd. . 413.3. Tổng hợp mạch vòng điều chỉnh tốc độ. 43

3.4: Tính toán hàm truyền hệ thống . 44

3.4.1. Tính toán hàm truyền hệ hở . 45

3.4.2. Giới thiệu về phần mềm matlab. 47

.4.3. Mô phỏng động cơ không đồng bộ roto lồng sóc trên simulink. 50

3.4.3.1. Mô phỏng trên matlab mạch vòng dòng điện của động cơ. 51

3.5. Tính toán hàm truyền hệ kín. . 52

3.5.1. Mô phỏng trên matlab mạch vòng tốc độ: . 57

KẾT LUẬN . 59

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


2.1: Cấu tạo động cơ không đồng bộ.
*Phần tĩnh - Stator:
- Lõi thép stator được ghép bằng các lá thép kỹ thỵât điện hình vành
khăn có xẻ rãnh ở bên trong để đặt dây quấn stator. Lõi thép được ép vào phía
trong vỏ máy.
- Dây quấn stator thường làm bằng dây đồng có bọc cách điện đặt trong
các rãnh của lõi thép.
- Vỏ máy gồm thân máy và lắp máy thường làm bằng gang.
*Phần động - Roto:
Vỏ máy
14
- Lõi thép là các lá thép kỹ thuật điện được ghép lại với nhau, mặt ngoài
có xẻ rãnh để đặt dây quấn, ở giữa có đục lỗ để lắp trục.
- Dây quấn roto gồm hai loại: roto kiểu dây quấn và roto kiểu lồng sóc
Loại roto kiểu dây quấn: cũng giống như dây quấn ba pha stator, cuộn dây
roto được đấu hình sao còn ba đầu được nối đến ba vành trượt gắn vào trục quay
của roto cà cách điện với trục. Ba chổi than tiếp xúc với ba vành trượt được nối
ra ngoài với các điện trở phụ để khởi động hoăc điều chỉnh tốc độ.
Loại roto kiểu lồng sóc: Loại dây quấn này khác với dây quấn stator.
Mỗi rãnh của lõi sắt được đặt một thanh dẫn bằng đồng hay nhôm và được
nối tắt lại ở đầu bằng hai vòng ngắn mạch bằng đồng hay nhôm. Dây quấn
roto kiểu lồng sóc không cần cách điện với lõi sắt.
2.1.2. Nguyên lý làm việc.
Động cơ không đồng bộ là động cơ điện hoạt động với tốc độ quay
của Rotor chậm hơn so với tốc độ quay của từ trườngStator.Ta thường gặp
động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc vì đặc tính hoạt động của nó tốt hơn
dạng dây quấn.
Stator được quấn các cuộn dây lệch nhau về không gian (thường là 3
cuộn dây lệch nhau góc 120°). Khi cấp điện áp 3 pha vào dây quấn, trong lòng
Stator xuất hiện từ trường Fs quay tròn với tần số S=60*f/p, với p là số cặp
cực của dây quấn Stator, f là tần số.
Từ trường này móc vòng qua Rotor và gây điện áp cảm ứng trên các
thanh dẫn lồng sóc của rotor. Điện áp này gây dòng điện ngắn mạch chạy
trong các thanh dẫn. Trong miền từ trường do Stator tạo ra, thanh dẫn mang
dòng I sẽ chịu tác động của lực Bio-Savart-Laplace lôi đi. Có thể nói cách
khác: dòng điện I gây ra một từ trường Fr (từ trường cảm ứng của Rotor),
tương tác giữa Fr và Fs gây ra momen kéo Rotor chuyển động theo từ trường
quay Fs của Stator.
15
2.1.2.1. Đặc tính cơ của động cơ KĐB.
Đặc tính cơ của đông cơ điện chính là quan hệ n=f(M2) hay M2 = f(n).
Mà ta có M=M0+M2, ở đây ta xem M0=0 hay chuyển về Momen cản tĩnh
Mc. Vì vậy M2=M=f(n)
Quan hệ M=f(s)
Hình 2.2: Đặc tính cơ thay đổi tần số.
Từ hình 2.2 ta xét chế độ động cơ nghĩa là s=0÷1 hình 2.3a. Nếu thay
s=(n-n)/n1 ta sẽ có quan hệ n =f(M2) chính là đặc tính cơ của động cơ không
đồng bộ (hình 2.3b).
Hình 2.3: Đặc tính động cơ không đồng bộ
(a) Quan hệ momen theo hệ số trượt
(b) Đặc tính cơ của động cơ
+ Đoạn 0a (0 < s < sth) Động cơ làm việc ổn định. Đặc tính cơ cứng .
16
+ Đoạn ab (sth < s < 1) Động cơ làm việc không ổn định.
2.2. Các phƣơng pháp điều chỉnh tốc độ động cơ.
2.2.1. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng phƣơng pháp thay
đổi điện áp.
2.2.1.1. Sơ đồ nguyên lý điều chỉnh.
Để điều chỉnh điện áp ta dùng bộ biến đổi BĐ có tín hiệu điện áp ra
thay đổi theo tín hiệu điều khiển như sơ đồ nguyên lý sau
§
B
B
§
U
1
,
f
1
=
c
o
n
st
Rc®
U2 = var
U®k
Hình 2.4: Sơ đồ nguyên lý của động cơ điều chỉnh điện áp
2.2.1.2. Đặc tính cơ trong điều chỉnh.
a.Nếu bỏ qua tổng trở nguồn và không dùng điện trở phụ trong mạch ro to.
- Điện áp nguồn thay đổi ta thu được một họ đặc tính điều chỉnh có độ
trượt tới hạn giữ nguyên còn Mth thay đổi tỉ lệ với U
2
đt.tn
MthMth.u
U1
U2
ω
M
Hình 2.5: Đặc tính cơ thay đổi điện áp.
Như vậy những đường đặc tính điều chỉnh này có đoạn làm việc ngắn ,
độ cứng thấp và Mth giảm nhanh khi điện áp giảm
17
Để cải thiện đặc tính điều chỉnh và làm giảm mức phát nóng của máy
điện người ta nối thêm một điện trở Rcđ vào mạch roto . Khi điện áp đặt vào
stato là định mức thì ta thu được đặc tính mềm hơn đặc tính tự nhiên, ta gọi
nó là đường đặc tính giới hạn
ththgh
cd
ththgh MM
R
RR
ss 


2
2.
Mthgh , sthgh : mô men và độ trượt tới hạn giới hạn của đặc tính
giới hạn
Mth , sth : mô men và độ trượt tới hạn của đặc tính tự nhiên
Khi điện áp đặt vào khác định mức , mô men tới hạn Mth.u sẽ thay đổi
tỉ lệ với bình phương điện áp còn độ trượt tới hạn sth.u thì không đổi
constss
UM
U
U
MM
thghuth
thgh
dm
thghuth




.
2*
2
. .
Dựa vào đặc tính giới hạn Mgh(s) ta suy ra đặc tính điều chỉnh ứng với
giá trị U cho trước nhờ quan hệ
2*.UMM ghu 
Các đường đặc tính điều chỉnh sẽ có dạng như sau
đt.tn
U1
U2
ω
M
ωth.gh
MthMth.u
Hình 2.6: Dạng đặc tính cơ điều chỉnh.
b. Nếu tính đến cả tổng trở nguồn.
Trường hợp đơn giản ta xét bộ biến đổi có điện trở Rb , điện kháng Xb và
các thông số này không phụ thuộc vào điện áp U đặt vào động cơ , khi đó ta có:
18
  221211
2
21
2
11
2
21
2
110
2
2
21
2
1
2
)(
)(
)(2
3
)((
XXRR
XXRR
M
XXRR
U
M
XXR
RR
s
ttt
th
ttt
thgh
tt
cd
thgh





Trong đó R1t = R1+Rb ; X1t = X1 +Xb
Phương trình đặc tính cơ của đường đặc tính giới hạn sẽ là
thgh
thgh
thgh
thghthgh
gh
sa
s
s
s
s
saM
M
,
,
2
)1(2



với
,,
2
1,
cd
t
RR
R
a


2.2.2 Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng phƣơng pháp thay
đổi tần số nguồn f1.
2.2.2.1. Khái niệm chung.
Xuất phát từ biểu thức
)1(
2
)1( 10 s
p
f
s 


, ta nhận thấy khi thay
đổi tần số f1 ta cũng có thể thay đổi được tốc độ của động cơ không đồng bộ .
Ta có sơ đồ điều chỉnh như sau :
§
B
B
§
U
1
,
f
1
=
c
o
n
st
U2 , f2 = var
U®k
Hình 2.7: Sơ đồ điều chỉnh tốc độ động cơ bằng thay đổi điện áp.
Do máy điện được thiết kế để làm việc với một tần số nhất định nên
việc thay đổi tần số sẽ làm ảnh hưởng đến chế độ công tác của máy điện .
19
1
1'
1
1
11
11111
f
U
C
Cf
U
UfC
ZIUfCE





Nếu điện áp U1 = const thì khi tần số f1 tăng thì từ thông Φ sẽ giảm do
đó sẽ dẫn đến hiện tượng giảm mô men trong máy . Để giữ cho mô men
không đổi thì ta phải tăng dòng điện. Như vậy động cơ sẽ bị quá tải về điện
Nếu ta giảm tần số f1 thì từ thông Φ sẽ tăng lên , điều này sẽ làm đốt
nóng lõi thép và làm cho hiện tượng bão hoà từ trong máy tăng lên
Như vậy đối với phương pháp thay đổi tần số thì khi điều chỉnh tần số thì
ta cũng phải thay đổi U1 cho phù hợp nhằm mục đích giữ cho Φ là không đổi
2.2.2.2. Quy luật thay đổi tần số.
Khi tiến hành điều chỉnh nếu ta giữ cho hệ số quá tải về mô men là
một hằng số thì chế độ làm việc của máy điện sẽ luôn được duy trì ở mức tối
ưu như khi làm việc với tải định mức
Như vậy khi điều chỉnh ta cần luôn thoả mãn điều kiện :
const
M
M
c
th 
Nếu coi 01 r từ biểu thức của Mth ta có
2
1
'
21
2
1
1
'
2110
2
1
)(
4
3
)(2
3
fCC
p
U
fxfx
U
M th

Trong đó ta đã thay thế p
f1
0
2
 
Hệ số quá tải về mô men của động cơ được xác định dưa vào Mth và
Mc = f (ω)
)(.
.
)(.)(
4
3
2
1
2
1
2
1
'
21
2
1
c
c
c
th
Mf
U
A
MfCC
p
U
M
M



20
Thay thế Mc = f (ω) bằng phương trình đặc tính cơ dạng gần đùng của
máy sản xuất và coi
xx
x
x
dmc
x
dmcc fBf
p
MMM
p
f
11..
1
0
)2(
.)(
2





Như vậy ta có
)2(
1
2
1
x
c
th
f
U
B
A
M
M


và viết biểu thức  cho trường hợp
làm việc ở các thông số định mức và trong trường hợp U1, f1 bất kỳ và thoả
mãn điều kiện  = const lúc đó ta có
)2(
1
)2(
1
2
1
2
1
)2(
1
2
1
)2(
1
2
1
x
x
dm
xx
dm
f
f
U
U
f
U
f
U




Từ đó ta rút ra quy luật biến đổi của điện áp
)2(
1
)2(
1
1
1
x
dm
x
dm f
f
U
Uhay
)2(
11
xfU  
Vậy điện áp stato phải thay đổi phụ thuộc tần số và đặc tính phụ tải .
Cho x các giá trị khác nhau ta sẽ có những quy luật biến đổi khác nhau của
điện áp . Ta có bảng biểu diễn quy luật
Bảng 2.1: Bảng biểu diễn quy luật điều chỉnh.
Loại tải X Quy luật điều chỉnh
Kiểu máy tiện -1 
1f
Kiểu máy nâng 0 1f
Ma sát nhớt 1 3
1
f
Quạt gió 2 21
f
2.2.2.3. Các đặc tính điều chỉnh.
Đặc tính cơ của động cơ khi điều chỉnh tần số không những phụ thuộc
vào f1 mà còn phụ thuộc vào quy luật thay đổi điện áp , nghĩa là phụ thuộc
vào đặc tính tải
21
Khi sử dụng quy luật điều chỉnh điện áp gần đúng thì mô men tới hạn
của đặc tónh điều chỉnh cũng được xác định gần đúng . Khi tần số và điện áp
là định mức thì mô men tới hạn sẽ là
)(
4
3
'
21
2
1
2
1
.
CCf
p
U
M
dm
dm
dmthSo sánh với Mth ta có
2
1
2
1
. 


f
U
MM dmthth
và thay

1U bằng quy luật biến
thiên vừa xác định được ta sẽ có
x
dmthth fMM
 1.
Độ trượt tới hạn được xác định theo biểu thức gần đúng
1
.
1
'
211
'
2
f
s
fCfC
R
s dmthth
Trong đó sth.đ...

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
W Nghiên cứu và hệ thống các kiến thức cơ bản về chương trình dự án quốc gia; tổng hợp kết quả, phân t Luận văn Kinh tế 0
T Hoàn thiện hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất ở các tổng công ty kinh doanh theo mô hình tập đoàn ở Luận văn Kinh tế 0
N Nghiên cứu và tổng hợp hệ thống điều khiển dây chuyền cắt vải mành tại Công ty cao su sao vàng Hà Nộ Luận văn Kinh tế 0
T Xây dựng Hệ thống thông tin tổng hợp các Báo cáo Tài chính - Kế toán ngân sách Xã, Phường Công nghệ thông tin 0
D Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm - Thuỷ tinh hệ CaO-MgO-SiO2 Khoa học kỹ thuật 0
Q Đánh giá tổng quan quan hệ Việt Nam - Lào 1954 - 2000 và phương hướng hợp tác giữa hai nước trong gi Luận văn Sư phạm 3
J Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ và mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng (Báo cáo tổng hợp Đề tài nghi Luận văn Sư phạm 0
T Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ bậc ba MgO-CaO-SiO2 từ nguồn khoáng tự nhiên Talc và D Luận văn Sư phạm 0
T Xây dựng hệ thống bài tập bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ dùng cho việc bồi dưỡng học sinh gi Ôn thi Đại học - Cao đẳng 0
T Tổng hợp, đặc trưng tính chất của hệ vật liệu Ti-MCM-22, Ti-MCM-41, Ti-SBA-15 trong phản ứng oxi hóa Khoa học Tự nhiên 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top