daigai

Well-Known Member
vd: x[sub]1[/sub][sup]2[/sup] - 2x[sub]2[/sub][sup]2[/sup] + 4x[sub]1[/sub]x[sub]2[/sub]
ta có ma trận

1 2

2 -2
chuyển về dạng bậc thang
1 2

0 -6

Vậy dạng chính tắc:
x[sub]1[/sub][sup]2[/sup] -6x[sub]2[/sub][sup]2[/sup]


Trường hợp áp dụng không được:
là không có ax1[sup]2[/sup] (a = 0)

Copy từ VB2toan
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D sơ đồ hạch toán, cách tập hợp chi phí và kết chuyển chi phí dở dang từ TK 154 sang TK 632 Hỏi đáp Thuế & Kế toán 0
D tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ về điện toán đám mây và cách vận dụng nó hiệu quả Hỏi đáp Tin học 0
N Bàn về cách tính khấu hao tscđ và phương pháp hạch toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hà Công nghệ thông tin 0
D Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế đ Luận văn Kinh tế 0
D Viết chương trình giải bài toán phân công công việc bằng cách ứng dụng nguyên lý thứ tự Công nghệ thông tin 0
D Vận dụng một cách hợp lý hệ thống tài khoản kế toán hiện hành vào việc hạch toán các loại hình sản x Luận văn Sư phạm 0
W PHƯƠNG PHÁP TÌM NHIỀU CÁCH GIẢI CỦA MỘT BÀI TOÁN Luận văn Sư phạm 1
T Giới thiệu thuật toán điều khiển và cách dùng bộ pid trong plc s7-1200 Khoa học kỹ thuật 0
H Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh thông qua dạy học dạng toán về "Khoảng cách" trong hình họ Luận văn Sư phạm 1
T Tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt loại vách ngăn cách có cánh Ôn thi Đại học - Cao đẳng 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top