Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỤC LỤC
TRANG
LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VĂN MINH 5
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Văn Minh. 5
1.2 Đặc điểm bộ máy quản lý Công ty TNHH Văn Minh 7
1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ. 7
1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 8
1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Văn Minh. 9
1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán 9
1.3.2 Hình thức kế toán 11
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VĂN MINH. 12
2.1 Đặc điểm công tác bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. 12
2.1.1 Các cách bán hàng. 12
2.1.2 cách thanh toán. 14
2.2 Tổ chức công tác kế toán máy vi tính tại Công ty TNHH Văn Minh. 14
2.2.1 Phần mềm kế toán áp dụng 14
2.2.2 Nội dung của việc tổ chức công tác kế toán ở Công ty TNHH Văn Minh trong điều kiện ứng dụng máy vi tính. 14
2.2.3 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ. 16
2.2.4 Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán phản ánh tổng hợp. 21
2.2.5 Sổ kế toán phục vụ quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. 21
2.3 Kế toán hàng hoá. 23
2.4 Kế toán doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu và giá vốn hàng bán. 25
2.5 Kế toán các khoản phải thu của khách hàng. 32
2.6 Kế toán chi phí bán hàng. 36
2.7 Kế toán thuế GTGT. 38
2.8 Kế toán xác định kết quả bán hàng. 39
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VĂN MINH. 44
3.1 Nội dung, yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 44
3.1.1. Nội dung hoàn thiện. 44
3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện. 45
3.1.3. Nguyên tắc hoàn thiện. 46
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. 47
3.2.1. Nhận xét chung về công tác quản lý và công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. 47
3.2.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. 48
KẾT LUẬN 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua, cơ chế quản lý kinh tế của nước ta đã có những đổi mới rất sâu sắc và toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. Mục tiêu phát triển của đất nước đã có sự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, khả năng của từng thời kỳ. Nhiều chính sách kinh tế - tài chính đã, đang tiếp tục đổi mới và ngày càng hoàn thiện. Kế toán bán hàng với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế - tài chính, đã có những cải tiến để từng bước hoàn thiện theo mức độ phát triển và yêu cầu kế toán bán hàng phải hết sức chặt chẽ, hạn chế được tối đa các khe hở gây khó khăn cho quá trình quản lý kinh tế - tài chính.
Sự phát triển một cách tất yếu và mạnh mẽ của các doanh nghiệp làm nảy sinh ra nhiều vấn đề khó khăn trong quá trình quản lý càng chứng minh sự cần thiết của công cụ kế toán bán hàng. Đặc biệt quá trình bán hàng được coi là khâu mấu chốt trong hoạt động kinh doanh, cho nên kế toán nghiệp vụ bán hàng là một khâu hết sức quan trọng cần được quan tâm thoả đáng. Nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, cạnh tranh khốc liệt đã hình thành cũng như tiêu diệt rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ. Muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải bằng mọi cách đưa được sản phẩm, hàng hoá tới tay người tiêu dùng, được họ chấp nhận và thu được lợi nhuận nhiều nhất. Kế toán bán hàng sau mỗi kỳ kinh doanh sẽ cho doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách cụ thể qua các chỉ tiêu doanh thu và kết quả lỗ lãi. Từ đó doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh lại cơ cấu hàng hoá, hình thức kinh doanh, cách quản lý cho phù hợp và có hiệu quả hơn, hạn chế được những thiệt hại mà thông qua kế toán doanh nghiệp có thể ước đoán được. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sẽ cung cấp những thông tin cần thiết giúp cho các nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án kinh doanh, đầu tư vào doanh nghiệp có hiệu quả nhất.
Qua quá trình học tập và thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Văn Minh, do nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức bán hàng cũng như công tác kế toán bán hàng em đã chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài: “TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VĂN MINH ”
Mục tiêu của chuyên đề này là làm rõ những nguyên tắc kế toán bán hàng, liên hệ với thực trạng của Công ty Văn Minh để thấy được những vướng mắc, tồn tại và có được các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng ở công ty.
Bài chuyên đề này ngoài lời nói đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính bao gồm:
Chương 1: Đặc điểm chung của Công ty TNHH Văn Minh về tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh.
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh.


CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VĂN MINH
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Văn Minh.
Công ty TNHH Văn Minh được thành lập theo quyết định số 1016/ QĐUB do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 16/ 3/ 1993.
Tên công ty : Công ty TNHH Văn Minh
Tên giao dịch : VAN MINH COMPANY LIMITED
Tên viết tắt : VAN MINH CO., LTD
Điện thoại : 04.9271027 - 04.9271028. Fax: 04.8284434
Email : [email protected]
Website :
Số tài khoản: 102010000031389 Sở giao dịch 1 NH Công Thương Việt Nam.
Trụ sở giao dịch khi mới thành lập: Số 2, Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Công ty TNHH Văn Minh là một công ty TNHH có hai thành viên trở lên, có con dấu riêng để giao dịch, được phép vay và mở tài khoản tại ngân hàng.
Vốn điều lệ của Công ty thay đổi qua các năm như sau:
(Đơn vị tính: triệu đồng)
Năm 1993 1995 1996 1998 2000 2001 2004
Vốn điều lệ 100 150 250 1.500 3.000 5.000 15.000

Ngày 10/ 03/ 2000, thông qua bản đăng ký kinh doanh lần thứ 5, Công ty chuyển trụ sở giao dịch đến số: 55 Phùng Hưng - Phường Hàng Mã - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội. Đây là trụ sở giao dịch chính của Công ty hiện nay.
Ngành nghề kinh doanh:
- Buôn bán các mặt hàng hoá chất phục vụ tiêu dùng;
- Buôn bán hàng tư liệu sản xuất (chủ yếu là dụng cụ, thiết bị chuyên ngành hoá chất và hoá chất, trừ những hoá chất Nhà nước cấm kinh doanh);
- Buôn bán dụng cụ, trang thiết bị y tế;
- Chuyển giao công nghệ xử lý môi trường.
Qua hơn 10 năm hoạt động không ngừng, Công ty từng bước phát triển nhưng cũng gặp không ít khó khăn về thị trường, sự cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp Nhà nước và các Công ty tư nhân khác. Song với sự cố gắng của ban lãnh đạo cũng như các nhân viên, Công ty TNHH Văn Minh luôn tìm cách tự khẳng định mình, đứng vững trên thị trường với tổng doanh thu khá cao. Đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây ta xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua bảng sau đây:
Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2004 và năm 2005.
Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 So sánh

Số tiền Tỷ lệ %
1. Doanh thu thuần 41.031.641.779 43.321.937.249 +2.290.295.470 5,29
2.Giá vốn hàng bán 36.694.577.302 38.585.803.970 +1.891.226.668 4,9
2. Chi phí bán hàng 3.913.327.906 4.149.609.334 +236.281.428 5,69
3. Lợi nhuận tr¬¬ớc thuế 423.736.571 586.523.945 +162.787.374 27,75
4. Thuế TNDN phải nộp 118.646.239,9 164.226.704,6 +45.580.464,7 27,75
5. LN sau thuế 305.090.331,1 422.297.240,4 +117.206.909,3 27,75
Qua đó có thể thấy hoạt động của Công ty TNHH Văn Minh đang trên đà phát triển. Lợi nhuận sau thuế giữa 2 năm tăng 117.206.909 đồng. Đây là những con số rất khả quan. Đồng thời doanh nghiệp cũng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với ngân sách Nhà nước qua khoản thuế TNDN năm 2005 tăng 45.580.464,7 đồng so với năm 2004.
Thông qua các kết quả đã đạt được ở trên, ta có thể thấy được xu hướng phát triển của Công ty, chứng tỏ Công ty luôn giữ vững thị trường và mở rộng được thị trường, thể hiện hướng đi đứng đắn của hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Với khả năng, tiềm năng hiện có cũng như hướng đi đúng đắn của mình Công ty chắc chắn sẽ thu được kết quả cao. Với vai trò là một trung gian phân phối tại thị trường hàng hoá chất, mục tiêu của công ty là hướng tới khách hàng trọng điểm, phục vụ cho các nhu cầu mới với phương châm kinh doanh:
- Hàng chính hiệu.
- Giá gốc.
- Hậu mãi chu đáo.
- Phục vị tận tình.
1.2 Đặc điểm bộ máy quản lý công ty TNHH Văn Minh.
1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ.
Công ty TNHH Văn Minh là một doanh nghiệp thương mại, chuyên kinh doanh các loại hóa chất (trừ những hóa chất do Nhà nước cấm trong nghị định 02/ CP của Chính Phủ) và các loại thiết bị, công cụ y tế, phục vụ phòng thí nghiệm. …Chức năng chính là cầu kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng, nhập khẩu những loại hóa chất, thiết bị trong nước không sản xuất được, mua các mặt hàng đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện, trường học, các cơ sở sản xuất trong nước. Ngành nghề kinh doanh của công ty khác hẳn với các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng, luôn phải hoạt động trong giới hạn các mặt hàng theo quy định của pháp luật, bởi đây là lĩnh vực liên quan tới sự ổn định của quốc gia.
Khách hàng thường xuyên của công ty là các Bệnh viện (Viện E, Viện Nhi, Viện Bỏng quốc gia, Việt Đức…) chuyên mua các loại hóa chất, thiết bị y tế như: máy soi, máy nội soi, máy chụp X- quang. Các trường đại học lớn như: Đại học Y, Đại học Dược, Cao Đẳng Công Nghiệp Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên … được Công ty cung cấp một số hóa chất phục vụ phòng thí nghiệm như các loại axit, amoni…, những thiết bị tiên tiến nhập khẩu từ Trung Quốc, Anh, Đức, Pháp, Singapore… phù hợp với trình độ sử dụng trong nước.
Trụ sở chính của Công ty đặt tại Hà Nội nhưng Công ty cung ứng rộng khắp trong cả nước. Chi nhánh trong thành phố Hồ Chí Minh đã và đang được phát triển chiếm lĩnh thị trường. Ngoài việc cung cấp cho các trường học, Công ty còn bán cho các cửa hàng, các công ty, các doanh nghiệp sản xuất với tư cách là người bán buôn.
Nguồn cung ứng hàng của Công ty là nhập khẩu từ các nước khác (chủ yếu là Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức, Singapore…) và mua từ các cơ sở khác trong nước, các mặt hàng kinh doanh những hóa chất mà Nhà nước cho phép
1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý.
Là Công ty TNHH, mọi hoạt động đều gắn liền với lợi ích cá nhân nên tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Văn Minh gọn nhẹ, chặt chẽ trên cơ sở phối hợp giữa các thành viên dưới sự điều hành của Giám đốc Công ty.
- Giám đốc: Giám sát và điều hành trực tiếp mọi hoạt động của công ty, là người thay mặt cho mọi thành viên của công ty đàm phán, ký kết mọi hoạt động của công ty theo quy định hiện hành.
- Hai phó giám đốc: Phụ trách cùng giám đốc trong việc điều hành công ty, thay mặt giám đốc đi vắng. Đồng thời lạnh đạo, theo dõi các phòng ban, phối hợp hoạt động công ty.
- Phòng kinh doanh xuất - nhập khẩu: Chuyên phụ trách việc nhập khẩu hàng hoá, lập hợp đồng, đàm phán và ký kết với các bên đối tác.
- Phòng kế toán: Ghi chép xử lý số liệu và cung cấp những thông tin tài chính về toàn bộ hoạt động của công ty.

* Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Văn Minh:
Các kho: Chuyên dùng để chứa hàng, riêng kho Phùng Hưng kiêm cửa hàng và là trụ sở của công ty.
Kho Gia Lâm và kho Thanh Trì chuyên dùng để chứa hàng. Kho Sài Gòn hoạt động với chức năng là chi nhánh của Công ty được đặt tại số 489 đường Gia Phú - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Tại đây có một bộ phận kế toán hoạt động độc lập chuyên theo dõi và phản ánh hoạt động tiêu thụ hàng hóa của đơn vị. Bộ máy quản lý của Công ty gồm nhiều phòng ban, nhiều kho có chức năng và nhiệm vụ riêng nhưng hoạt động đều thống nhất dưới sự điều hành giám sát của Giám đốc công ty, thường xuyên có sự phối hợp tương trợ nhau để cùng phát triển.
1.3 Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty TNHH Văn Minh.
1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán.
Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hướng tập trung tại phòng kế toán.
- Kế toán trưởng: Là người phụ trách chung về tài chính, kế toán của công ty. Kế toán trưởng có chức năng giúp Giám đốc chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn bộ công tác kế toán, thống kê, tài chính ở công ty đồng thời thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh tế, tài chính ở công ty. Báo cáo kịp thời, chính xác và đúng đắn với giám đốc doanh nghiệp, với cơ quan quản lý tài chính, cung cấp cho cơ quan pháp luật về những hành vi vi phạm chính sách, chế độ, thể lệ về kinh tế, tài chính, kế toán cũng như những quy định mà Nhà nước và công ty đã ban hành. Bao quát chung, theo dõi, quan sát và điều hành mọi hoạt động của các kế toán viên. Đồng thời cung cấp cho Giám đốc những ý kiến, đề xuất trong việc quản lý mọi hoạt động của công ty.
- Kế toán hàng hoá: Phản ánh và kiểm tra tình hình ký kết và thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu, kiểm tra việc bảo đảm an toàn cho hàng hoá xuất nhập khẩu kể cả về số lượng và chất lượng. Theo dõi sổ sách chi tiết về hàng hoá, tính toán đúng giá vốn thực tế của hàng hóa nhập, xuất kho trị giá vốn thực tế của hàng hoá tiêu thụ.
- Kế toán thanh toán: Có nhiệm vụ theo dõi các khoản phải thu, phải trả với người mua, người bán và các khoản tạm ứng trong công ty.
- Kế toán tổng hợp: Thực hiện các phần hành kế toán còn lại mà chưa phân công đồng thời kiểm tra số liệu kế toán của các bộ phận khác chuyển sang để phục vụ cho việc khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán.
- Thủ quỹ: Có nhiệm vụ quản lý lượng tiền thực có trong quỹ và trực tiếp thu chi quỹ tiền mặt của công ty.
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Văn Minh:
Thông qua việc xử lý các số liệu, kế toán cung cấp cho ban lãnh đạo những kết luận về tình hình tài chính, từ đó theo dõi điều phối vốn hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Giữa các phần hành kế toán có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ, đảm bảo tính thống nhất về phương pháp tính toán và ghi chép từ đó tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đối chiếu được dễ dàng, phát hiện nhanh chóng các sai sót để kịp thời sửa chữa.
1.3.2 Hình thức kế toán.
- Niên độ kế toán áp dụng bắt đầu từ 01/01/N đến 31/12/N.
- Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ.
- Chế độ kế toán áp dụng theo chế độ kế toán của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Quyết định 144/2001 BTC ngày 21/12/2001.
- Quản lý hàng tồn kho theo phương pháp Kê khai thường xuyên (KKTX).
- Tính giá trị hàng xuất kho theo phương pháp bình quân liên hoàn sau mỗi lần nhập.
Hiện nay Công ty TNHH Văn Minh đang sử dụng phần mềm kế toán SOFT WAVE. Chương trình kế toán máy do tác giả Bùi Lăng Cận lập trình và cung cấp bởi Công ty Cổ phần Phần mềm Thăng Long.
Qua những nội dung khái quát chung về Công ty TNHH Văn Minh và đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán, cho thấy Công ty hoạt động với mọi yêu cầu và chức năng quản lý của một doanh nghiệp. Các bộ phận, phòng ban nói chung và tổ chức kế toán nói riêng đã và đang đóng góp hoạt động của mình trong sự phát triển chung của Công ty. Từ đây sẽ là cơ sở để nghiên cứu thực trạng tình hình kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh.

Trên đây là một số những kiến nghị của cá nhân nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Văn Minh. Là một Công ty TNHH hoạt động khác với các DNNN, mọi chỉ tiêu kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh đều dưới sự kiểm soát trực tiếp của Giám đốc, bộ máy kế toán và công tác tổ chức hoạt động kế toán mang tính chất nội bộ rất linh hoạt, phù hợp với tình hình quản lý. Do vậy, dù có những ưu điểm nổi bật như: tạo sự năng động, sáng tạo, hiệu quả nhưng cũng không tránh khỏi những hạn chế. Những kiến nghị đưa ra sẽ góp phần khắc phục những hạn chế này, đưa Công tác kế toán tại Công ty TNHH Văn Minh hoàn chỉnh hơn.
KẾT LUẬN
Trong nền kinh tế thị trường, với sự cạnh tranh khốc liệt thì sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp trên thương trường thể hiện khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp đó. Muốn thành công và khẳng định vị thế của mình các doanh nghiệp đêu phải bắt đầu từ việc nắm vững nội lực, tiềm năng cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình. Và chỉ có các thông tin phân tích từ bộ phận kế toán cung cấp mới đáp ứng được yêu cầu này của nhà quản trị. Vì vậy, hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại nói riêng có vai trò rất quan trọng. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều biến động, các cơ chế chính sách quản lý của nhà nước còn chưa ổn định, hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng không chỉ cung cấp thông tin, cung cấp thước đo hiệu quả kinh doanh mà còn là công cụ hữu hiệu kiểm kê, kiểm soát mọi nguồn lực cho các doanh nghiệp thương mại .
Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Văn Minh, Em nhận thấy Công ty hết sức coi trọng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, công tác này được thực hiện một cách khoa học, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Nhà nước. Tuy nhiên thời gian qua công tác này vẫn còn những hạn chế nhất định nhưng Em tin rằng, với kinh nghiệm vững vàng và trình độ chuyên môn cao của đội ngũ kế toán thì công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn.
Trong quá trình thực tập tốt nghiệp và hoàn thành chuyên đề tại Công ty TNHH Văn Minh, Em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ, nhân viên công ty nói chung và các cán bộ phòng kế toán nói riêng. Đặc biệt dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo Trương Anh Dũng, cùng với sự nỗ lực tìm hiểu và học hỏi của bản thân, Em đã cố gắng thể hiện một cách chính xác và trung thực các vấn đề lý luận cũng như thực tế của công ty trong bài chuyền đề tốt nghiệp này. Tuy nhiên, do thời gian thực tập ngắn cũng như khả năng tiếp cận thực tế, kinh nghiệm và trình độ còn hạn chế nên bài chuyên đề này khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp, chỉ bảo của các thầy, các cô và các cán bộ phòng kế toán Công ty TNHH Văn Minh cùng toàn thể các bạn để bài viết này được hoàn thiện hơn giúp Em có thể rút ra những kinh nghiệm bổ ích phục vụ cho quá trình công tác thực tế sau này.
Cuối cùng Em không biết nói gì hơn, Em xin chân thành Thank thầy giáo Trương Anh Dũng, các thầy cô giáo trong bộ môn kế toán cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong phòng kế toán Công Ty TNHH Văn Minh đã giúp đỡ Em hoàn thành chuyên đề này.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Last edited by a moderator:
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
N Hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần VLXD Vi Luận văn Kinh tế 0
H Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty khoá Minh Khai Luận văn Kinh tế 0
T Tổ chức hạch toán tiền lương, và các khoản trích theo lương, các biện pháp tăng cường công tác quản Luận văn Kinh tế 0
L Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Du Lịch Đống Đa Hà Nội Luận văn Kinh tế 2
N Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Tập đoàn Bưu chín Luận văn Kinh tế 0
J Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác quản lí, sản xuất và tổ chức hạch toán kế toán CPSX Luận văn Kinh tế 0
F Tổ chức quản lý và hạch toán kế toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty Du lịch Qu Luận văn Kinh tế 0
B Tổ chức hạch toán CPSX với vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty khoá Minh Khai Luận văn Kinh tế 0
A Tổ chức hạch toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn Luận văn Kinh tế 0
P Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Giầy Thăng Long Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top