thuc_trinh108

New Member
Link tải miễn phí Luận văn:Tính tích cực học tập của học viên cao học, tác động của các yếu tố cá nhân và các yếu tố môi trường đào tạo (Nghiên cứu trường hợp tại ĐHKHXH&NV, ĐHKHTN - Đại Học Quốc GiaHN, ĐH Bách khoa và ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:


 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Dạy học Âm nhạc theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh Tiểu học Âm nhạc Luận văn Sư phạm 0
N Tìm hiểu tính tích cực học tập môn tâm lý học đại cương của sinh viên hệ đại học trường đại học Trà Khoa học Tự nhiên 0
D Rèn luyện tính tích cực, tự lập cho học sinh khi dạy bài tập chương "Dòng điện xoay chiều" vật lý lớ Luận văn Sư phạm 0
H Nghiên cứu chế tạo điện cực than mềm biến tính oxit thủy ngân và ứng dụng trong phân tích von-ampe h Luận văn Sư phạm 0
T Ảnh hưởng của năng lực người giảng viên đến tính tích cực học tập của sinh viên (Nghiên cứu trường h Luận văn Sư phạm 0
Z Tác động của hoạt động ngoại khóa đến tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông (Nghiên Luận văn Sư phạm 3
D Tính tích cực học tập của sinh viên ĐHQG TP.HCM Luận văn Sư phạm 2
N Một số nhân tố tác động đến tính tích cực học tập của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Học vi Văn hóa, Xã hội 0
S Nghiên cứu tính tích cực học tập môn chính trị của học sinh trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân I Tâm lý học đại cương 0
P Tính tích cực của ý thức xã hội và vai trò của nó trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia ở nước ta Kinh tế chính trị 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top