Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xây lắp Hưng Yên
Báo cáo thực tập tổng hợp
Trường Đại học kinh tế quốc dân
Sinh viên Nguyễn Thị Hồng
 GVHD: TS. Phan Trung Kiên
YÊN.......................................................................................................38
3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN......................................38
3.1.1. Ưu điểm tổ chức bộ máy kế toán trong công ty ....................................38
3.1.2. Những tồn tại trong tổ chức bộ máy kế toán trong công ty.................. 40
3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.41
3.2.1. Ưu điểm.tổ chức công tác kế toán trong công ty ...................................41
3.2.2.  Những tồn tại trong tổ chức công tác kế toán trong công ty ................42
3.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH 
TOÁN  KẾ  TOÁN  TẠI  CÔNG  TY  CỔ  PHẦN  XÂY  LẮP  HƯNG 
YÊN .......................................................................................................43
3.3.1. Biện pháp nâng cao tổ chức bộ máy kế toán .........................................43
3.3.2.  Biện pháp nâng cao tổ chức công tác kế toán tại công ty.....................44
KẾT LUẬN.....................................................................................................46
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................47

Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top