daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Tổng quan:
Các khái niệm
Vai trò của nhãn hàng hóa
Các yếu tố cần có của một nhãn hàng hóa thực phẩm
Các loại nhãn
Vật liệu làm nhãn
Kích thước và vị trí của nhãn trên bao bì
Thiết kế nhãn
Quy định chung
Cách thiết kế nhãn
Phân tích cách thiết kế nhãn của một số sản phẩm

Các khái niệm
Bao bì là vật chứa đựng, bao bọc thực phẩm thành đơn vị để bán. Bao bì có thể bao gồm nhiều lớp bao bọc, có thể phủ kín hoàn toàn hay chỉ bao bọc một phần sản phẩm.

1. Các khái niệm
Nhãn hàng hóa là: bản viết, bản in, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu được in chìm, nổi trực tiếp hay được dán, cài chắc trên hàng hóa hay bao bì để thể hiện thông tin cần thiết, chủ yếu về mặt hàng hóa đó.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top