tctuvan

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae

PHẦN MỞ ĐẦU
LÝ DO CHỌN VẤN ĐỀ:
Biển Đông là một vùng biển có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam nói
riêng và các nước giáp Biển Đông nói chung. Biển Đông đối với những tài
nguyên dồi dào đóng vai trò lớn trong phát triển kinh tế của các quốc gia, do đó
việc nghiên cứu tài nguyên biển là rất cần thiết.
LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ:
Việc nghiên cứu tài nguyên trên Biển Đông đã được tiến hành từ rất lâu,
nhiều tác giả đã nghiên cứu. Nhóm thực hiện chỉ đưa ra những nội dung cơ bản
nhất với tầm hiểu biết còn nhiều hạn chế.
ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
Đối tượng:
Bài tiểu luận nghiên cứu những loại tài nguyên chính trên Biển Đông.
Nhiệm vụ:
Khái quát một số loại tài nguyên chính, hiện trạng, vai trò của chúng đối với
sự phát triển kinh tế-xã hội.
Phạm vi nghiên cứu:
Bài tiểu luận bước đầu tìm hiểu những loại tài nguyên chính của Biển Đông
tiềm năng, hiện trạng và liên hệ với Việt Nam.
1.4. NGUỒN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
- Bài tiểu luận sử dụng tài liệu bao gồm: cuốn “Địa lý nhiên Biển Đông” của
tác giả Nguyễn Văn Âu, các báo cáo khoa học, mạng Internet…
- Phương pháp nghiên cứu: phương pháp thống kê, phương pháp thu thập số
liệu, phương pháp phân tích và tổng hợp…
1.5. CẤU TRÚC BÀI TIỂU LUẬN:
Cấu trúc bài tiểu luận gồm ba phần:
- Phần mở đầu
- Phần nội dung
- Phần kết luận
II. PHẦN NỘI DUNG
2.1 TÀI NGUYÊN SINH VẬT:
Vị trí, địa lý và khí hậu đặc biệt đã tạo cho vùng biển Đông sự đa dạng sinh
học cao so với các nước trên thế giới, cả về cấu trúc thành phần loài, hệ sinh thái
và nguồn gen. Khác biệt về điều kiện tự nhiên từ Bắc đến Nam như sự thay đổi
nhiệt độ theo vĩ tuyến, mức độ trao đổi môi trường với các vùng xung quanh,
hình thái thềm lục địa… đã tạo nên những nét đặc trưng của các hệ sinh thái giữa
các vùng biển ở Việt Nam.
Cho đến nay, trong vùng biển này đã phát hiện được khoảng 11.000 loài sinh
vật cư trú trong hơn 20 kiểu hệ sinh thái điển hình. Trong đó có khoảng 6.000
loài động vật đáy, 2.038 loài cá, trên 100 loài cá kinh tế, hơn 300 loài san hô
cứng, 653 loài rong biển, 657 loài động vật phù du, 537 loài thực vật phù du, 94
loài thực vật ngập mặn, 225 loài tôm biển, 14 loài cỏ biển, 15 loài rắn biển, 12
loài thú biển và 5 loài rùa biển.
Nguồn tài nguyên sinh vật biển quan trọng đã mang đến những ưu thế cho
đời sống và sự phát triển kinh tế của các nước xung quanh. Trữ lượng hải sản
đánh bắt khoảng 3 – 3,5 triệu tấn, cơ cấu hải sản rất phong phú, có giá trị kinh tế
cao có thể khai thác được hàng năm. Trong khu vực, có các nước đánh bắt và
nuôi trồng hải sản đứng hàng đầu thế giới như Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam,
Indonesia và Philippines.
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Các chủ đề có liên quan khác

Các chủ đề có liên quan khác

Top