ngochuyen_1393

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

I- Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm: 5
1. Các mốc thời gian Bác Hồ viết Di chúc: 5
2- Hoàn cảnh ra đời của Bản Di chúc: 6
II- Những nội dung cơ bản trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh 7
1. Hồ Chí Minh nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ: 7
2. Lời dặn của Hồ Chí Minh về Đảng: 8
3. Về đoàn viên thanh niên: 9
4. Với nhân dân lao động: 9
5. Về phong trào cộng sản thế giới: 10
6. Công việc sau chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược 10
7. Về việc riêng: 11
8. Về lời vĩnh biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cuối Di chúc: 11
III- Tìm hiểu về những giá trị của Di chúc 12
1. Về hình thức diễn đạt 12
2. Về nội dung: 13
KẾT LUẬN 18
TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

Trước khi đi vào cõi vĩnh hằng, Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân nhiều tác phẩm lý luận lớn, có giá trị, trong đó có tài liệu “Tuyệt đối bí mật”
Tài liệu “Tuyệt đối bí mật”, (từ sau ngày 9 tháng 9 năm 1969 trở đi được Đảng ta gọi là Di chúc), là một di sản lịch sử tinh thần vô giá của Đảng, và dân tộc Việt Nam. Đó là một bản tổng kết sâu sắc, toàn diện kinh nghiệm, quá trình chỉ đạo cách mạng, những trải nghiệm, đường hướng phát triển tương lai của dân tộc, đồng thời cũng thể hiện lẽ sống ở đời và làm người của vị lãnh tụ, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá kiệt xuất Hồ Chí Minh. Là sinh viên, vinh dự và thật cảm động được học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, được tìm hiểu Di chúc của Bác, xin được bày tỏ một số nhận thức bước đầu như sau.

I- Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm:

1. Các mốc thời gian Bác Hồ viết Di chúc:
Ngày 15-5-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Di chúc đầu tiên. Bản Di chúc này do Người tự đánh máy, dài 4 trang, có chữ ký của Người và chữ ký chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn, khi đó là Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây là bản Di chúc hoàn chỉnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 1966, 1967 không có bản viết riêng, chỉ có hai bản bổ sung vào Di chúc năm 1965 do chính Hồ Chí Minh viết thêm ở phần nội dung Người viết về Đảng. ở khổ văn thứ nhất nội dung này, Người viết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân”. Đến đây, Người thêm các chữ “phục vụ Tổ quốc “. ở khổ văn thứ ba trong nội dung viết về Đảng. Người viết : “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Đến đây, Người viết thêm câu: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” vào cuối khổ văn.
Năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bổ sung một đoạn gồm 6 trang viết tay. Năm 1969, vào ngày 10-5, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lại toàn bộ phần mở đầu Di chúc bằng một trang viết tay.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969, có đề ngày 10-5 gồm 4 trang in khổ 14,5 x 22cm. Bản di chúc này chủ yếu dựa vào bản Người viết năm 1965, trong đó có đoạn mở đầu là bản viết năm 1969; đoạn về việc riêng là phần đầu bản viết năm 1968.
Các bản thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VI công bố năm 1989 vào dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Người.
2- Hoàn cảnh ra đời của Bản Di chúc:
a. Về chủ quan:
Đến năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tự cảm nhận được sức khoẻ của Người giảm sút so với những năm trước đó. Người cho rằng, ở tuổi 75, Người thuộc lớp người “xưa nay hiếm”. Tuy cảm giác “tinh thần vẫn sáng suốt, thân thể vẫn khoẻ mạnh”, nhưng Người dự báo “Ai dám đoán biết tui sẽ sống và phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng được mấy năm tháng nữa”. Rõ ràng, Hồ Chí Minh đã dự cảm được thời khắc quan trọng của thời gian còn lại ở cuối cuộc đời mình. Từ dự cảm đó, Người viết: “Vì vậy, tui để lại mấy lời này’ chỉ nói tóm tắt vài việc thôi. Phòng khi tui sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước và đồng chí trong Đảng khỏi cảm giác đột ngột”.
Đến năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự cảm giác sức khoẻ có kém so với vài năm trước đây”. Chủ tịch Hồ Chí Minh bình tĩnh, chủ động nhận bắt quy luật của tự nhiên, khi Người viết: “Năm nay, tui vừa 79 tuổi, đã là lớp người “xưa nay hiếm”... Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ”.
Vì vậy, Người đã chủ động viết Di chúc, để lại tình thương yêu và những lời căn dặn tâm huyết cho nhân dân ta, cho Đảng và bạn bè gần xa. Tuy sức khoẻ giảm sút, nhưng ở Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nồng cháy một tình yêu lớn và tinh thần trách nhiệm cao với đồng chí, đồng bào, toàn dân tộc, với cách mạng Việt Nam và với cách mạng thế giới.
b. Về khách quan:
Tháng 5 – 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết Di chúc. Đúng thời điểm này, chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ ở miền Nam nước ta bị thất bại hoàn toàn. Ngoan cố và liều lĩnh. Đế quốc Mỹ đã ào ạt đưa quân Mỹ đổ bộ vào miền Nam, thực hiện chiến lược “chiến tranh cục bộ” hòng tiêu diệt bộ đội chủ lực của Quân giải phóng miền Nam, đồng thời mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ đánh phá huỷ diệt miền Bắc.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết vào thời điểm bản lề của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; cách mạng dù còn khó khăn, song đang trên đà thắng lợi, đòi hỏi sự đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng.

II- Những nội dung cơ bản trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
1. Hồ Chí Minh nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ:
Năm 1965 Hồ Chí Minh đoán “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài mấy năm nữa”.
Năm 1969, mở đầu Di chúc, Người viết: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.
Đó là một điều chắc chắn”.
Di chúc công bố năm 1969 lấy tư tưởng viết năm 1969 của Hồ Chí Minh: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài”.
Nhận định về thời gian “cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài”, dự liệu “đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người”, nhưng Người khẳng định một quyết tâm lớn của Người và của cả dân tộc là: Dù sao, chúng ta
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

Chutieu_it

New Member
Re: [Free] Tiểu luận Tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

mình xin file word với. thank ạ
 

Chutieu_it

New Member
Re: [Free] Tiểu luận Tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bạn có thể cho mình xin file word vào địa chỉ [email protected] không. Thank bạn nhiều
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top