daigai

Active Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối


Lời mở đầu 2
Chương I: Tổng quan 3
1. Thuật toán 3
2. Phương pháp giải quyết vấn đề 4
Chương II: Giới thiệu mạng Bayes và thuật toán Bayes 5
1. Mạng Bayes 5
2. Thuật toán 8
Chương III: Ứng dụng Bayes Theorem trong phân lớp dữ liệu (Naïve Bayes Classifier) 14
1. Mục đích chương trình 14
2. Tóm tắt quá trình hoạt động 14
Kết luận 15
Tài liệu tham khảo 16

LỜI MỞ ĐẦU
Ước mơ của con người là tạo ra những máy móc có thông minh như con người, có thể xử lí những công việc của con người với tỉ lệ thành công cao nhất.
Nhưng cũng có những vấn đề phức tạp với những giới hạn không vượt qua được về thời gian và cả chi phí nên con người luôn tìm kiếm những thuật toán và phương pháp để giải những vấn đề trên với thời gian, chi phí và độ chính xác chấp nhận được.
1
2 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1. Thuật toán?
Thuật toán , còn gọi là giải thuật, là một tập hợp hữu hạn của các chỉ thị hay phương cách được định nghĩa rõ ràng cho việc hoàn tất một số sự việc từ một trạng thái ban đầu cho trước; khi các chỉ thị này được áp dụng triệt để thì sẽ dẫn đến kết quả sau cùng như đã dự đoán.

Nói cách khác, thuật toán là một bộ các qui tắc hay qui trình cụ thể nhằm giải quyết một vấn đề trong một số bước hữu hạn, hay nhằm cung cấp một kết quả từ một tập hợp của các dữ kiện đưa vào.

Ví dụ: thuật toán để giải phương trình bậc nhất P(x): ax + b = c, (a, b, c là các số thực), trong tập hợp các số thực có thể là một bộ các bước sau đây:

Nếu a = 0
b = c thì P(x) có nghiệm bất kì
b ≠ c thì P(c) vô nghiệm
Nếu a ≠ 0
P(x) có duy nhất một nghiệm x = (c - b)/a
Lưu ý
Khi một thuật toán đã hình thành thì ta không xét đến việc chứng minh thuật toán đó mà chỉ chú trọng đến việc áp dụng các bước theo sự hướng dẫn sẽ có kết quả đúng. Việc chứng minh tính đầy đủ và tính đúng của các thuật toán phải được tiến hành xong trước khi có thuật toán. Nói rõ hơn, thuật toán có thể chỉ là việc áp dụng các công thức hay qui tắc, qui trình đã được công nhận là đúng hay đã được chứng minh về mặt toán học.


2. Phương pháp giải quyết vấn đề
Vấn đề ? Một khó khăn cần được giải quyết.
Giải quyết vấn đề: là việc tìm ra một giải pháp cho câu hỏi rắc rối, phức tạp, khó hiểu
Máy tính không thể dùng để giải quyết các vấn đề liên quan đến hành động vật lý hay biểu thị cảm xúc. Máy tính chỉ làm được những gì mà nó được bảo phải làm. Máy tính không thông minh, nó không thể tự phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp.
Lập trình viên là người phân tích vấn đề, tạo ra các chỉ dẫn để giải quyết vấn đề (chương trình), và máy tính sẽ thực hiện các chỉ dẫn đó.
Phương pháp giải quyết vấn đề thông thường: 4 bước
– Bước 1: Hiểu vấn đề: cái gì chưa biết, cái gì là dữ liệu, cái gì là điều kiện
– Bước 2: Đưa ra một phương án: tìm mối quan hệ giữa dữ liệu và những thứ chưa biết, có thể tham khảo từ cách giải quyết các vấn đề tương tự
– Bước 3: Thực hiện phương án
– Bước 4: Kiểm tra lại lời giải thu được
3

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top