tctuvan

New Member
Mục lục
Nhận xét của giáo viên
Lời cảm ơn 6
Phần mở đầu 7
Phần 1: Giới thiệu về Global GAP 8
1.1. Định nghĩa về Global GAP 8
1.2. Lợi ích của việc áp dụng GAP 9
1.3. Sự hình thành và phát triển của Global GAP 11
1.4. Cơ cấu tổ chức Global GAP 16
1.5. Phân tích Swot cho Global GAP. 19
Phần 2: Nội dung chính của Global GAP 23
2.1. Các điểm kiểm soát và chuẩn mực của Global GAP 23
2.1.1. Lưu trữ hồ sơ và kiểm tra nội bộ 24
2.1.2. Lịch sử vùng đất trồng cây, vùng nuôi thủy sản và việc quản lý vùng đất đó 26
2.1.3. Sử dụng phân bón cho cây trồng, thức ăn cho các loài động vật 27
2.1.4. Quản lý ô nhiễm chất thải, tái sản xuất và tái sử dụng. 28
2.1.5. Sức khỏe an toàn và an sinh xã hội của người lao động 29
2.1.6. Vấn đề về môi trường và sự bảo tồn 34
2.1.7. Đơn khiếu nại 36
2.1.8. Truy nguyên nguồn gốc 37
2.2. Những điểm cần chú ý khi hướng dẫn triển khai mô hình sản xuất nông sản theo Global GAP tại Việt Nam 38
2.3. Những điểm cần chú ý khi hướng dẫn triển khai mô hình sản xuất thủy sản theo Global GAP tại Việt Nam 39
Phần 3: Tình hình áp dụng GAP tại Việt Nam 46
3.1. Tại ASEAN 46
3.2. Việt Nam 51
3.2.1. Những vấn đề cấp thiết của việc áp dụng GAP tại Việt Nam 51
3.2.2. Tình hình áp dụng GAP tại Việt Nam 53
3.2.3. Cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa góp phần nâng cao giá trị hạt gạo trên thị trường quốc tế 56
3.2.4. Những hướng khắc phục khó khăn 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 63NHẬN XÉT
CỦA GIÁO VIÊN

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành tốt bài tiểu luận, nhóm chúng em xin gửi lời Thank chân thành đến các thầy cô trong Viện Sinh học và Thực phẩm đã tạo điều kiện cho chúng em được học tập và nghiên cứu trong một môi trường học tập khoa học. Đặc biệt nhóm chúng em xin chân thành Thank sự chỉ bảo tận tình của Thạc sĩ Nguyễn Đức Vượng – thầy là người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt quá trình học tập cũng như quá trình làm tiểu luận môn Đảm Bảo Chất Lượng và Luật Thực Phẩm.
Bài tiểu luận là sự nỗ lực đóng góp của tất cả các thành viên trong nhóm. Trong quá trình làm tiểu luận, nhóm em còn có nhiều sai sót. Vì vây, nhóm em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy để bài báo cáo được hoàn thiện hơn. Nhóm em xin chân thành Thank thầy.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top