peheo_078

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Phân tích các chính sách tiền tệ được Việt Nam sử dụng trong giai đoạn 2010 - 2011
Thảo luận kinh tế vĩ mô                                                    Giáo viên: Đào Thế Sơn
Nhóm 9 – Lớp K6HK1B
Page 2
PHẦN I: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG NỀN KINH TẾ 
THỊ TRƯỜNG.
1.1 Khái niệm và vị trí của CSTT.Khái niệm: CSTT là một chính sách kinh tế vĩ mô do NHTW khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ, biện pháp của mình để đạt được các mục tiêu: Ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế.Vị trí: Trong hệ thống các công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước thì CSTT là một trong những chính sách quan trọng nhất vì nó tác động trực tiếp vào lĩnh vực lưu thông tiền tệ. Song nó cũng có quan hệ chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác như: Chính sách tài khóa, chính sách thu nhập, chính sách kinh tế đối ngoại, Đối với NHTW việc hoạch định, thực thi chính sách tiền tệ là hoạt động cơ bản nhất, mọi hoạt động của nó đều nhằm làm cho CSTT quốc gia được thực hiện có hiệu quả hơn.1.2 Mục tiêu của CSTT.Ổn định giá trị đồng tiền.Tăng công ăn việc làm.Tăng trưởng kinh tế.Ngăn ngừa lạm phát.1.3 Các công cụ của CSTT.1.3.1 Công cụ tái cấp vốn: là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng trung ương đối với ngân hàng thuơng mại. Khi cấp một khoản tín dụng cho NHTM, NHTW đã tăng luợng tiền cung ứng đồng thời  tạo cơ sở cho NHTM tạo bút tệ và khai thông khả năng thanh toán của họ.1.3.2 Công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc: là tỷ lệ giữa số luợng phuơng tiện cần vô hiệu hóa trên tổng số tiền gửi huy động, nhằm điều chỉnh khả năng thanh toán (cho vay) của các NHTM.
Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kỳ quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top