honghoa2033

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Chương 1: Công Ty Cổ Phần Kinh Đô Miền Bắc 3
1.1.Tổng quan quá trình ra đời và phát triển công ty 3
1.1.1 Giới thiệu về công ty 3
1.1.4 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật : 6
1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động của công ty trong thời gian qua. 9
1.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh : 9
1.2.2 Đánh giá các hoạt động khác của doanh nghiệp 12
Chương 2: Thực trạng vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu Kinh Đô BaKeRy. 15
2.1 Một số nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu Kinh Đô. 15
2.1.1 Thực trạng thị trường bánh kẹo 15
2.1.2.Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua sắm của người tiêu dùng 19
2.1.3 Tình hình xây dựng và phát triển thương hiệu của đối thủ cạnh tranh 21
2.1.4 Mối quan hệ giữa quá trình phát triển thương hiệu tại Kinh Đô Miền Bắc và tập đoàn Kinh tế Kinh Đô. 26
2.2. Thực tế xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty cổ phần Kinh Đô miền Bắc 27
2.2.1 Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần Kinh Đô Miền Bắc 27
2.2.2. Các hoạt động hỗ trợ nhằm xây dựng thương hiệu Kinh Đô Bakery tại thị trường Miền Bắc. 43
2.3. Đánh giá quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty Kinh Đô miền Bắc. 45
2.3.1. Một số ưu điểm 45
2.3.2. Một số thiếu sót trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu 47
Chương 3: Một số đề xuất hoàn thiện công tác xây dựng và phát triển thương hiệu Kinh Đô Bakery 48
3.1 Phương hướng mục tiêu của công ty 48
3.2 Mục tiêu dài hạn tới 2010 tại Công ty Kinh Đô miền Bắc. 51
3.2 Đề xuất một số giải pháp 57
3.2.1. Nhóm giải pháp cho thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty cổ phần Kinh Đô Miền Bắc 57
3.2.2. Một số kiến nghị với cơ quan quản lý tầm vĩ mô. 63
Kết luận 66
Danh mục tài liệu tham khảo 67
Phụ lục: 68
Lời mở đầu
Thương hiệu hiện là vấn đề không còn mới mẻ tại Vịêt Nam, hầu hết các doanh nghịêp đã ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát triển nó trong cơ chế kinh tế thị trường cạnh tranh hiện nay. Tuy nhiên thực tế một số doanh nghiệp đã đầu tư không mấy hiệu quả, làm lãng phí tài nguyên và gây nhiều hậu quả nặng nề. Những năm gần đây việc tranh chấp và đánh cắp thương hiệu đang diễn ra trên quy mô toàn cầu với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Các doanh nghiệp trong nước do hạn chế về trình độ cũng như kinh tế nên phải chịu thiệt thòi khi tham gia vào thị trường bên ngoài. Dù ý thức đã thay đổi nhưng sự đầu tư còn chưa được thoả đáng, dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Trong điều kiện ngày nay, khi mức thu nhập đã ổn định, nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng tăng cao các thị trường kinh doanh ngày càng sôi động, trình độ công nghệ giữa các công ty không mấy chênh lệch. Trước tình hình đó, Công ty cổ phần Kinh Đô miền Bắc đã và đang nỗ lực hết sức để xây dựng cho mình một thương hiệu dẫn đầu, một thương hiệu mạnh.
Với tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu tới họat động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời thông qua hoạt động thực tế của Công ty Kinh Đô miền Bắc trong bài viết này tác giả đã nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp phát triển thương hiệu nhằm giúp công ty khắc phục được những khó khăn hiện tại và phát huy thế mạnh trong tương lai.
Bài viết này được bố cục làm 3 phần như sau:
Chương 1: Giới thiệu về công ty cổ phần Kinh Đô miền Bắc
Chương 2: Thực trạng vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty cổ phần Kinh Đô miền Bắc.
Chương 3: Một số đề xuất hoàn thiện công tác xây dựng và phát triển thương hiệu Kinh Đô


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

Yuki0101

New Member
Bạn có thể cho mình download tài liệu này được không?
Thank bạn rất nhiều. <3
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Thực trạng vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty cổ phần Kinh Đô miền Bắc

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top