Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn


Tên luận án: Thực trạng và kết quả một số giải pháp can thiệp tăng cường tiếp cận, sử

dụng dịch vụ khám, chữa bệnh y tế công lập tại huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa năm 2009-2011.

Luận án Tiến sỹ Y tế công cộng, mã số: 62.72.03.01

Họ và tên: Trần Đăng Khoa

Hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Phạm Trí Dũng và PGS.TS.Nguyễn Thị Xuyên

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội

Tóm tắt thông tin về luận án

Nghiên cứu can thiệp cộng đồng so sánh trước sau, chia 3 giai đoạn: điều tra số liệu

ban đầu áp dụng thu thập số liệu thông tin định lượng kết hợp định tính, giai đoạn thực

hiện can thiệp và giai đoạn đánh giá kết quả can thiệp. Nghiên cứu sau can thiệp được tiến hành từ tháng 7 đến tháng 12/2011 tại địa bàn huyện Như Xuân- tỉnh Thanh Hóa, đã điều tra 712 hộ gia đình, 2.699 người, 02 cuộc thảo luận nhóm với cán bộ y tế Sở Y tế và bệnh viện huyện, 04 cuộc phỏng vấn sâu cán bộ y tế Trạm Y tế xã. Trước và sau can thiệp điều tra trên cùng một đối tượng. Thực hiện giải pháp can thiệp toàn diện vào các đối tượng: bên sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh (người dân) đó là hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người cận nghèo; bên cung cấp dịch vụ (Bệnh viện huyện Như Xuân và Trạm Y tế xã;) đó là sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư cung cấp trang thiết bị y tế, đào tạo cán bộ y tế; cầu nối giữa bên sử dụng và bên cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đó là đầu tư tăng cường công tác truyền thông. Kết quả can thiệp toàn diện cộng đồng vào huyện nghèo Như Xuân tỉnh Thanh hóa cho thấy tình trạng tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh y tế công lập đã được cải thiện rõ rệt, người dân tiếp cận với các tài liệu truyền thông từ 1,3% tăng lên 72,6%. Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế tăng lên từ 67% lên 81,7%, đặc biệt là nhóm người cận nghèo từ tình trạng chưa có thẻ Bảo hiểm y tế, nay đã có thẻ đạt 12,4% trong các loại hình Bảo hiểm y tế và đạt 91,2% số người cận nghèo có thẻ Bảo hiểm y tế. Người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện huyện tăng lên từ 24,8% lên 35,3%, sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng tăng lên, người ốm không đi khám chữa bệnh từ 16,7% nay chỉ còn 2,2%.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm

Bạn nào cần download miễn phí thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top