conginuakhongem

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội rất quan trọng, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bản chất của BHXH không chỉ là sự tương trợ cộng đồng, sự đoàn kết đùm bọc chia sẻ rủi ro cho nhau, mà còn mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Vì vậy, BHXH ở nước ta đã thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc của người lao động, góp phần tích cực trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Chi trả các chế độ BHXH là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành BHXH. Làm tốt công tác chi trả góp phần đảm bảo ổn định cuộc sống của người tham gia BHXH, thực hiện an sinh xã hội. Thời gian qua, công tác chi trả các chế độ BHXH dài hạn trong cả nước đã đi vào nề nếp và không ngừng hoàn thiện. Hệ thống BHXH đã phục vụ ngày càng tốt hơn người tham gia và thụ hưởng các chính sách BHXH. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của BHXH Việt Nam trong việc quản lý chi trả các chế độ BHXH dài hạn.
Xuất phát từ nhận thức trên, trong quá trình thực tập tại Ban Chi - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tạo cơ hội cho em chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp quản lý chi trả các chế độ BHXH dài hạn ở BHXH Việt Nam (2005 – 2007)”.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được chia thành 3 chương:
Chương I: Những vấn đề cơ bản về BHXH và công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH dài hạn.
Chương II: Thực trạng công tác quản lý và tổ chức chi trả các chế độ BHXH dài hạn ở BHXH Việt Nam.
Chương III: Giải pháp áp dụng trong công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH dài hạn ở Việt Nam.

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM
XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI DÀI HẠN

1. Tổng quan về Bảo hiểm xã hội:
1.1. Bản chất và chức năng của BHXH:
1.1.1. Bản chất của BHXH:
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hay bù đắp một phần thu nhập đối với người lao động khi họ gặp phải những biến cố làm giảm hay mất khả năng lao động, mất việc làm trên cơ sở hình thành và sử dụng một quỹ tiền tệ tập trung nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động và gia đình họ, góp phần bảo đảm an toàn xã hội.
Với cách hiểu như trên, bản chất của BHXH được thể hiện ở những nội dung chủ yếu sau:
- BHXH là sản phẩm tất yếu của nền kinh tế hàng hóa. BHXH là nhu cầu khách quan, đa dạng và phức tạp của xã hội, nhất là trong xã hội mà sản xuất hàng hóa hoạt động theo cơ chế thị trường, mối quan hệ thuê mướn lao động phát triển đến một mức độ nào đó. Kinh tế càng phát triển thì BHXH càng đa dạng và hoàn thiện.
- Mối quan hệ giữa các bên trong BHXH phát sinh trên cơ sở quan hệ lao động và diễn ra giữa ba bên: Bên tham gia BHXH, bên BHXH và bên được BHXH.
- Những biến cố làm giảm hay mất khả năng lao động , mất việc làm trong BHXH có thể là những rủi ro ngẫu nhiên trái với ý muốn chủ quan của con người như: Ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… hay cũng có thể là những trường hợp xảy ra không hoàn toàn ngẫu nhiên như: Tuổi già, thai sản… Đồng thời những biến cố đó có thể diễn ra cả trong và ngoài quá trình lao động.
- Phần thu nhập của người lao động bị giảm hay mất đi khi gặp phải những biến cố, rủi ro sẽ được bù đắp hay thay thế từ một nguồn quỹ tiền tệ tập trung được tồn tích lại. Nguồn quỹ này do các bên tham gia BHXH đóng góp là chủ yếu, ngoài ra còn được sự hỗ trợ từ phía Nhà nước.
- Mục tiêu của BHXH là nhằm thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của người lao động trong trường hợp bị giảm hay mất thu nhập, mất việc làm. Mục tiêu này đã được tổ chức lao động quốc tế (ILO) cụ thể hóa như sau:
+ Đề bù cho người lao động những khoản thu nhập bị mất để đảm bảo nhu cầu sinh sống thiết yếu của họ;
+ Chăm sóc sức khỏe và chống bệnh tật;
+ Xây dựng điều kiện sống đáp ứng các nhu cầu của dân cư và các nhu cầu đặc biệt của người già, người tàn tật và trẻ em.
Với những mục tiêu trên, BHXH đã trở thành một trong những quyền con người và được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thừa nhận và ghi vào Tuyên ngôn Nhân quyền ngày 10/12/1948 rằng: “Tất cả mọi người với tư cách là thành viên của xã hội có quyền hưởng BHXH, quyền đó được đặt cơ sở trên sự thỏa mãn các quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa, nhu cầu cho nhân cách và sự tự do phát triển con người”.

1.1.2. Chức năng của BHXH:
BHXH có những chức năng chủ yếu sau:
- Thay thế hay bù đắp một phần thu nhập cho người lao động tham gia bảo hiểm khi họ bị giảm hay mất thu nhập do mất khả năng lao động hay mất việc làm. Sự bảo đảm thay thế hay bù đắp này chắc chắn sẽ xảy ra vì suy cho cùng, mất khả năng lao động sẽ đến với tất cả mọi người lao động khi hết tuổi lao động theo các điều kiện quy định của BHXH. Còn mất việc làm và mất khả năng lao động tạm thời làm giảm hay mất thu nhập, người lao động cũng sẽ được hưởng trợ cấp BHXH với mức hưởng phụ thuộc vào các điều kiện cần thiết, thời điểm và thời hạn được hưởng phải đúng quy định. Đây là chức năng cơ bản nhất của BHXH, nó quyết định nhiệm vụ, tính chất và cả cơ chế hoạt động của BHXH.
KẾT LUẬN
Chi trả trợ cấp BHXH dài hạn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan BHXH. Việc chi trả trợ cấp BHXH có kịp thời, đầy đủ và chính xác cho đối tượng hưởng BHXH hay không? Có đáp ứng được nhu cầu phục vụ ngày càng cao của đối tượng hưởng BHXH hay không? Có phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị hay không… là những vấn đề luôn được các cấp các ngành và những người hưởng BHXH quan tâm. Vì vậy, đề tài đã đưa ra những giải pháp và kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH dài hạn cho hợp lý và có hiệu quả.
Những thành tích đạt được của BHXH Việt Nam là đáng tự hào, song chúng ta cũng nhận thấy trong hơn 10 năm qua việc quản lý chi trả BHXH cho đối tượng vẫn còn những tồn tại cần khắc phục, đòi hỏi sự cố gắng của mỗi tập thể, mỗi cá nhân trong toàn hệ thống.
Đất nước đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo con đường đổi mới. Sự đổi mới ấy không thể tách rời sự phát triển an sinh xã hội của đất nước mà BHXH Việt Nam là hệ thống quản lý thực hiện. Gánh vác trọng trách của Đảng và Nhà nước trên vai BHXH Việt Nam giao mang chính sách của Đảng, của Nhà nước đến với cán bộ công chức quân nhận và mọi người lao động trên cả nước. Nhận thức rõ ý nghĩa của nhiệm vụ rất vinh quang đó, cùng với những kinh nghiệm đã tích lũy được, chắc chắn BHXH Việt Nam sẽ phát triển bền vững để cùng góp phần vào mục tiêu mà cả dân tộc đang phấn đấu đó là: “DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ VĂN MINH”.Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

PhuongLam98

New Member
Re: [Free] Thực trạng và giải pháp quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở bảo hiểm xã hội Việt Nam (2005 – 2007)

Cho mình xin link với ạ, Thank nhiều
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Thực trạng và giải pháp quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở bảo hiểm xã hội Việt Nam (2005 – 2007)

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top