solitary_lonely

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

thác ngày một tăng thì Chi nhánh cần có những hoạt động khuyếch trương riêng vào đối tượng khách này cũng như tham gia cùng Công ty trong hoạt động khuyếch trương,sau khi đã xây dựng các chương trình du lịch cần có một chính sách xúc tiến- khuyếch trương hợp lý để bán được cho du khách một cách có hiệu quả nhất. Chi nhánh cần nghiên cứu cụ thể các chính sách do phòng thị trường của Công ty thực hiện và vận công cụ thể đối với Chi nhánh. Việc tổ chức hoạt động xúc tiến khuyếch trương sản phẩm rất tốn kém và đòi hỏi bộ phận marketing có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Chi nhánh nên áp dụng một số biện pháp sau:
* Về quảng cáo.
Hiện nay kinh phí dành cho quảng cáo của Chi nhánh rất han chế,Chi nhánh cần chủ động dành ra những khoản kinh phí nhất định dành cho quảng cáo tuy nhiên cần nghiên cứu sao cho quảng cáo đạt hiệu quả cao. Với mỗi loại chương trình du lịch Chi nhánh cần chọn ra được những hình thức, chương trình quảng cáo phù hợp. Ngoài ra tuỳ từng trường hợp tưng giai đoạn chu kỳ sống của chương trình trước khi thực hiện cũng cần có chiến lược quảng cáo phù hợp, ví dụ như các chương trình mới, độc đáo cần quảng cáo trên nhiều phương tiện như báo, tờ rơi, thư mời, qua mạng internet và với dung lượng lớn ngay trong thời gian đầu tung ra thị trường để thu hút một lượng khách lớn.
Chi nhánh cần cho in các tập gấp riêng phù hợp với điều kiện về nguồn khách, các chương trình của Chi nhánh nhằm tạo dấu ấn riêng cho Chi nhánh đối với khách hàng.
Các tờ rơi của Chi nhánh cần thiết kế cho đẹp mắt, nội dung chỉ nên chứa đựng những chương trình du lịch đặc biệt, nổi bật để đảm bảo sự ngắn gọn, rõ ràng.
Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng. Quảng cáo qua các phương tiện này ở Chi nhánh hiện nay còn rất hạn chế. Nhưng để thu hút du khách đặc biệt là khách du lịch trong nước thì Chi nhánh phải tăng cường phối hợp với báo chí, đài phát thanh, truyền hình để tập trung quảng cáo thu hút du khách đặc biệt trong thời vụ chính.
Cần có sự lựa chon phù hợp về thời điểm, thời gian để tập trung quảng cáo, thông thường là vào dịp mùa vụ song Chi nhánh cũng cần có các hình thức quảng cáo ngoài mùa vụ phù hợp.
Khi phát các tờ rơi cần có sự lựa chọn đối tượng cụ thể, nhằm vào đối tượng khách hàng tiềm năng của Chi nhánh để đạt hiệu quả cao.
* Các hình thức xúc tiến- khuyếch trương khác.
Chi nhánh cần tăng cường hơn nữa việc tham gia các hội chợ du lịch ở nước ngoài cùng Công ty, với các hội chợ ở khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận thì nên chủ động tham gia.
Nâng cao hiệu quả việc tiếp xúc với khách hàng: nhân viên tiếp thị có thể tiếp xúc trực tiếp với khách hay gọi điện để giới thiệu sản phẩm thuyết phục khách mua sau khi đã lựa chon đối tượng khách phù hợp. Nhân viên tiếp thị giải thích các yêu cầu, thắc mắc của khách và thông tin chi tiết về các dịch vụ có trong chương trình, tư vấn miễn phí các vấn đề có liên quan. Hiện nay, khách hàng nhận được nhiều các chương trình du lịch do các công ty lữ hành gửi tới nên họ có rất nhiều sự chọn lựa, nhân viên tiếp thị của Chi nhánh nên thường xuyên gọi điện tới thăm hỏi, tạo ấn tượng tốt cho khách thì hiệu quả sẽ cao hơn.


Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công ty lữ hành và hoạt động marketing mix trong công ty lữ hành

1. Một số lý luận cơ bản về công ty lữ hành:

1.1. Khái niệm kinh doanh lữ hành và công ty lữ hành:

1.1.1. Ngành kinh doanh lữ hành:

Có hai cách nhìn nhận về khái niệm kinh doanh lữ hành:
Theo nghĩa rộng thì lữ hành (Travel) bao gồm tất cả những hoạt động di chuyển của con người từ nơi này đến nơi khác với bất kỳ lý do gì, bất kỳ thời gian nào, có hay không trở về nơi xuất phát lúc đầu. Dựa vào cách tiếp cận này thì kinh doanh lữ hành được hiểu là việc tổ chức các hoạt động nhằm cung cấp các dịch vụ đã được sắp đặt trước theo đúng yêu cầu của con người trong sự di chuyển đó.
Tuy nhiên với phạm vi đề cập như vậy thì không phải tất cả các hoạt động lữ hành đều nằm trong hoạt động du lịch.
- Theo nghĩa hẹp: Để tiện lợi cho công tác quản lý, để phân biệt giữa kinh doanh lữ hành và các lĩnh vực kinh doanh du lịch khác thì người ta giới hạn hoạt động lữ hành chỉ bao gồm những hoạt động tổ chức các chương trình du lịch trọn gói. Theo đó thì kinh doanh lữ hành là kinh doanh các chương trình du lịch.
Theo định nghĩa của Tổng cục Du lịch Việt Nam: “Kinh doanh lữ hành (Tour Operator business) là việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, thiết lập các chương trình du lịch trọn gói hay từng phần, quảng cáo và bán các chương trình này trực tiếp hay gián tiếp qua các trung gian hay các văn phòng đại diện, tổ chức thực hiện chương trình và hướng dẫn du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành đương nhiên được phép tổ chức các mạng lưới đại lý lữ hành”.

1.1.2. Công ty lữ hành:
Từ khái niệm về kinh doanh lữ hành, công ty lữ hành có thể định nghĩa như sau:
Công ty lữ hành du lịch là một loại hình doanh nghiệp du lịch đặc biệt kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực tổ chức xây dựng, bán và thực hiện các chương trình du lịch trọn gói cho khách du lịch (tức là thực hiện ghép nối cung – cầu một cách có hiệu quả nhất). Ngoài ra các công ty lữ hành còn có thể tiến hành các hoạt động trung gian bán sản phẩm của các nhà cung cấp du lịch hay thực hiện các hoạt động kinh doanh tổng hợp khác đảm bảo phục vụ các nhu cầu du lịch của khách từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng.
1.2. Phân loại công ty lữ hành:
Theo cách phân loại của Tổng cục Du lịch Việt Nam thì doanh nghiệp lữ hành gồm hai loại: Công ty lữ hành nội địa và công ty lữ hành quốc tế.
Công ty lữ hành quốc tế có trách nhiệm xây dựng, bán các chương trình du lịch trọn gói hay từng phần theo yêu cầu của khách để trực tiếp thu hút khách đến Việt Nam và đưa công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch nước ngoài, thực hiện các chương trình du lịch đã bán hay đã ký hợp đồng, uỷ thác từng phần, trọn gói cho lữ hành nội địa.
Công ty lữ hành nội địa có trách nhiệm xây dựng, bán và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch nội địa nhận uỷ thác để thực hiện dịch vụ, chương trình du lịch cho khách nước ngoài đã được các công ty lữ hành quốc tế đưa vào Việt Nam.
Hiện nay cách phân loại chủ yếu với các công ty lữ hành được áp dụng tại hầu hết các quốc gia được thể hiện theo sơ đồ sau:


Tài liệu tham khảo


- Giáo trình QTKD lữ hành - Trường ĐHKTQD
- Giáo trình Marketing - Trường ĐHKTQD
- Bài giảng Q TKD lữ hành
- Bài giảng Marketing du lịch
- Tạp chí du lịch Số tháng 7, 8 năm 2002 và tháng 1 năm 2003
- Luận văn các khoá 38, 41
Mục lục
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công ty lữ hành và hoạt động marketing mix trong công ty lữ hành 1
1. Một số lý luận cơ bản về công ty lữ hành: 1
1.1. Khái niệm kinh doanh lữ hành và công ty lữ hành: 1
1.1.1. Ngành kinh doanh lữ hành: 1
1.1.2. Công ty lữ hành: 2
1.2. Phân loại công ty lữ hành: 2
1.3. Hệ thống sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành: 5
1.3.1. Các dịch vụ trung gian: 5
1.3.2. Các chương trình du lịch trọn gói: 6
1.3.3. Các hoạt động kinh doanh lữ hành tổng hợp: 8
2. Hoạt động marketing mix trong công ty lữ hành: 8
2.1. Khái niệm marketing và marketing trong kinh doanh lữ hành: 8
2.1.1. Marketing: 8
2.1.2. Marketing trong kinh doanh lữ hành: 10
2.2. Nội dung của hoạt động marketing mix trong kinh doanh lữ hành: 12
2.2.1. Chính sách sản phẩm: 12
2.2.2. Chính sách giá cả: 16
2.2.3. Chính sách phân phối. 21
2.2.4. Chính sách xúc tiến- khuyếch trương 23
3.Vai trò cuả hoạt động marketing mix đối với các doanh nghiệp lữ hành 26
Chương 2: Thực trạng hoạt động marketinh mix ở Chi nhánh công ty dịch vụ du lịch Bến Thành tại Hà Nội 28
1. Giới thiệu khái quát về Chi nhánh Công ty dịch vụ du lịch Bến Thành tại Hà Nội 28
1.1. Sơ lược về Công ty dịch vụ du lịch Bến Thành 28
1.2. Khái quát về Chi nhánh du lịch Bến Thành tại Hà Nội. 30
2. Thực trạng về điều kiện kinh doanh của Chi nhánh Công ty dịch vụ du lịch Bến Thành tại Hà Nội 32
2.1. Cơ cấu tổ chức và quản lí trong Chi nhánh. 32
2.2. Cơ sở vật chất kĩ thuật của Chi nhánh. 35
2.3. Cơ cấu thị trường khách của Chi nhánh 37
2.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành của Chi nhánh Công ty du lịch Bến Thành tại Hà Nội. 38
3. Thực trạng hoạt động marketing mix tại Chi nhánh Hà Nội của Công ty du lịch Bến Thành. 43
3.1. Bộ phận marketing của Chi nhánh 43
3.2. Chính sách sản phẩm. 44
3.2.1. Hệ thống sản phẩm dịch vụ của Chi nhánh. 44
3.2.1.1 . Các chương trình du lịch trọn gói của Chi nhánh. 44
3.2.1.2. Các dịch vụ du lịch lẻ của Chi nhánh. 46
3.2.2. Phát triển các chương trình du lịch mới. 47
3.2.3. Quản lý chất lượng các chương trình du lịch. 47
3.3. Chính sách giá cả. 49
3.4. Chính sách phân phối. 50
2.4. Chính sách xúc tiến- khuyếch trương. 52
3. Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing mix của Chi nhánh. 53
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing mix tại chi nhánh Hà nội của công ty du lịch Bến thành 54
1. Xu hướng phát triển của thị trường du lịch ở Việt Nam trong thời gian tới 54
1.1. Thị trường du lịch quốc tế 54
1.2. Thị trường khách nội địa và khách du lịch ra nước ngoài 54
2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Chi nhánh trong thời gian tới. 54
3. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động marketing mix tại Chi nhánh Hà Nội của Công ty du lịch Bến Thành. 54
3.1. Các giải pháp đồng bộ. 54
3.1.1. Cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của bộ phận marketing 54
3.1.2. Đào tạo đội ngũ nhân viên một cách có chiều sâu 54
3.1.3. Xây dựng kinh phí cho hoạt động marketing một cách có kế hoạch. 54
3.2. Các giải pháp trong hoạt động marketing mix 54
3.2.1.Hoàn thiện chính sách sản phẩm: 54
3.2.2. Hoàn thiện chính sách giá: 54
3.2.3. Hoàn thiện chính sách phân phối: 54
3.2.4. Hoàn thiện chính sách xúc tiến- khuyếch trương 54


Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Last edited by a moderator:
Các chủ đề có liên quan khác

Các chủ đề có liên quan khác

Top