dhs211

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối


Giới thiệu chung 06

Phần1: XĐ phụ tải tính toán của toàn trường 08

I, Tầm quan trọng việc xđpttt
II, Phương án cấp điện 17
III, Lựa chọn thiết bị điện 18

PhầnII: Chọn các thiết bị điện lắp đặt cho trường 20
A, Chọn MBA 20
B, Lựa chọn biến dòng BI 23
C, Lựa chọn và kiểm tra dao cách ly 24
D, Lựa chọn TB chống sét 26
E, Chọn tủ phân phối và tủ động lực 30
F, Chọn ATM 32
G, Chọn thanh cái 33
H, Chọn hệ thống bù cos 34

PhầnIII: Tính toán và lựa chọn phương án lắp đặt hệ thống bù cos 35
I, ý nghiã việc tiết kiệm điện năng 35
II, Các biện pháp nâng cao hệ số cos 36
III, Tính toán dung lượng cần bù 37
IV, Tính toán chọn dây dẫn, cáp trong mạng điện 42

- Đặt một trạm biến áp dưới mặt đất, trong trạm đặt một máy biến áp (600KVA) nằm giữa hai khu nhà C & D bên trong khu tường bao của trường.
Đặt trong trạm Biến áp một tủ phân phối: Bên trong gồm hệ thống đồng hồ đo vô công và hữu công qua một bộ biến dòng TI gồm 3 cái do liên xô chế tạo.
Từ tủ phân phối ta đi hai lộ xuống hai tủ phân phối dưới đất, tủ1 bên trong đặt 1 áptômát tổng và 4 áptômát nhánh phân phối điện xuống từng nhóm, tủ 2 bên trong có đặt hệ thống tụ bù cos, cả hai tủ đều trang bị hệ thống chống sét hạ thế.
III, Lựa chọn các thiết bị điện
Những điều kiện chung để chọn thiết bị điện:
1. Chọn thiêt bị điện và các bộ phận dẫn điện theo điều kiện làm viêc lâu dài:
a/. Chọn theo điện áp định mức:
Điện áp định mức của thiêt bị điện (TBĐ), được ghi trên nhãn máy phù hợp với độ cách điện của nó. Mặt khác khi thiết kế chế tạo các thiết bị điện đều có độ bền về điện nên cho phép chúng làm việc lâu dài không hạn chế với điện áp căôhn định mứ 10 - 15% và gọi là điện áp làm việc cực đại của thiết bị điện. Như vậy trong điều kiện làm việc bình thường, do độ chêng lệch điện áp không vượt quá 10 - 15% điện áp định mức nên khi chpnj thiết bị điện phải thoả mãn điều kiện sau đay:
Uđm TBD Uđm,m
Trong đó :
+ Uđm TBD - Điện áp định mức của mạng điện
+ Uđm,m - Điện áp định mức của TBĐ:
Uđm TBD + Uđm TBD Uđm,m + Um
Trong đó:
+ Uđm TBD - độ tăng điện áp cho phép của thiết bị điện
+ Um - độ lệch điện áp có thể của nmạng so với điện áp định mức trong điều kiện vận hành.
Đối với thiết bị điện ,sứ cách điện và cáp điện lực trong điều kiện vận hành điện áp cho phép tăng đến một trị số nào đấy. Bảng dưới đây ghi rõ trị số độ lệch điện áp cho phép tương đối so với điện áp cho phép của TBĐ.
Cáp điện lực: 1,1
Kháng điện: 1,1
Cáp chống sét: 1,25
Máy biến dòng điện: 1,1
Sứ cách điện: 1,15
Máy biến điện áp: 1,1
Dao cách ly: 1,15
Cầu chì: 1,1
Máy cắt điện: 1,15
Việc tăng chiều cao lắp đặt thiết bị điện so với mặt biển sẽ dẫn tới giảm điện áp sử dụng của chúng.
Độ lệch điện áp cho phép ghi ở bảng trên chỉ áp dụng với các thiết bị điện đặt ở dộ cao dưới 1000m so với mặt biển Nếu đọ cao lắp đặt thiết bị điện lớn hơn 1000m so với mặt biển thì trị số điện áp không vượt quá điện ápđịnh mức.
b/. Chọn theo dòng điện định mức
Dòng điện định mức của thiết bị điện Iđm TBĐ là dòng điện đi qua TBĐ trong thời gian không hạn chế
với nhiệt độ môi trường xung quang là định mức. Khi đó nhiệt độ đốt nóng các bộ phận của TBĐ không vượt quá trị số cho pháp lâu dài. Chọn TBĐ theo dòng điện định mức sẽ đảm bảo cho các bộ phận của nó không bị đốt nóng nghuy hiểm trong tình trạng làm việc lâu dài định mức. Điều ấy là cần thiết để cho dòng điện làm việc cực đại của các mạch Ilv,max không vượt quá dòng điện định mức của TBĐ:
Ilv, max Iđm TBĐ
Đòng điện làm việc cực đại của các mạch được tính như sau:
- Đối với đường dây làm việc song song: Tính khi cắt bớt một đường dây.
- Đối với mạch máy biến áp tính khi MBA sử dụng khả năng quá tải cẩu nó.
- Đối với đường dây cáp không có khả năng dự trữ: tính khi sử dụng khả năng quá tải của nó
- Đối với thanh góp nhà máy điện, trạm biến áp , các thanh dẫn mạch phân đoạn và mạch nối TBĐ : Tính trong điều kiện chế độ vận hành là xấu nhất
- Đối với máy phát điện, tính bằng 1,05 lần dòng điện định mức của nó vì máy phát điện chỉ cho phép dòng điẹn quá tải đến 5%
Các TBĐ được chế tạo với nhiệt độ định mức của môi trường xung quang là +35C , nếu nhiệt độ môi trường xung quanh khác nhiệt độ định mức thì phải hiệu chỉng dòng điện cho phép của TBĐ, Cụ thể như sau:
Nếu >35C thì:
I'cp = Iđ, TBĐ
Trong đó:
- Nhiệt độ cho phép nhỏ nhất đối với các phần riêng rẽ của TBĐ.
Nếu <35C thì dòng điện I'cp  có thể tăng lên 0,005Iđm,TBĐ mỗi khi nhiệt độ giảm xuống 1C so với +35C, nhưn g tất cả không được vượt quá 0,20Iđm,TBĐ.
2. Kiểm tra thiết bị điện ,sứ cách điện và các bộ phận dẫn điện theo dòng điện ngắn mạch.
a/. Kiểm tra ổn định động:
Điều kiện kiểm tra ổn định động của TBĐ là:
iđmđ ixk
Trong đó:
iđmđ - biên độ dòng điện cực đại cho phép đặc trưng ổn định đọng cao của TBĐ;
ixk - biên độ dòng điện ngắn mạch xung kích.
Như vậy khả năng ổn định động (khả năng chống lại tác dụng của lực điện động) của TBĐ được đặc trưng bởi dòng điện ổn định động định mức là dòng điện lớn nhất có thể chạy qua TBĐ mà lực điệnđộnh do nó sinh ra không thể phá hoại TBĐ được.
b/. Kiểm tra ổn định nhiệt:
kiểm tra ổn định nhiệt TBĐ dựa vào điều kiện sau:
Iđm, nh.tđm, nh Itqđ
Hoặc:
Iđm, nh I
Trong đó:
Iđm, nh - dòng điện ổn định định mức ứng với thời gian ổn định nhiệt định mức do nhà chế tạo cho;
tđm, nh - thời gian ổn định nhiệt định mức do nhà chế tạo cho;
I- dòng điện ngắn mạch ổn định;
I- thời gian tác động quy đổi của dòng ngắn mạch khi kiểm tra ổn định nhiệt của TBĐ và các bộ phận dẫn điện khác, thơiư gian tác động quy đổi của dòng ngắn mạch được xác định như là trổng thời gian tác động của bảo vệ chính đặt tại chỗ máy cắt điện sự cố với thời gian tác động toàn phần của máy cắt điện đó
TRong tài liệu kĩ thuật nhà chế tạo cho ta Idm,nh ứng với thời gian 5" hay10". Từ đay đẻ kiểm tra TBĐ cần tính các đại lượng I và I.
PHầN II: Chọn Các Thiết Bị Điện Lắp Đặt Cho Trường
A. Chọn máy biến áp:
Để chọn máy biến áp ta có thể căn cứ vào các điều kiện sau để lựa chọn và kiểm tra:
Đại lượng chọn và kiểm tra
Điều kiện
Điện áp định mức (sơ cấp), KV
Uđm,BU Uđm,m
Phụ tải một pha, VA
Sđm2,ph S2,ph
Sai số cho phép
N% [N%]
Điều kiện lựa chọn máy biến áp
Công suất sau khi hiệu chỉnh được xác định theo công thức:
=
Theo điều kiện làm việc đã cho: = 30C
=40C
Vậy thay số liệu đã cho ta tính dược dung lượng máy biến áp sau khi hiệu chỉnh .
= = 0.71xSDP
Với SDP = 592 KVA ta tính được dung lượng MBA sau khi hiệu chỉnh:
= 0.71xSDP = 0.71x592 = 420,32 (KVA)
Dùng loại máy biến áp loại 500 KVA do ABB chế tạo:
Công suất, kVA


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

hangocduc97

New Member
Re: [Free] Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp

e đang cần tài liệu này mong a/c chia sẻ cho e vs
 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 

hangocduc97

New Member
Re: [Free] Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Trích dẫn từ daigai:
Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
e cảm ơn
 
Top