saobangmuaha266

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Hoàng Mai Phú Thọ
Vũ Tiến Lực – Lớp LC13.21.14                                         Học Viện Tài Chính 
2
Đối với Nhà nước, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong 
các doanh nghiệp là cơ sở để Nhà nước kiểm soát vốn đầu tư và thu thuế. Do đó, 
trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, việc hạ thấp giá thành sản phẩm của các doanh 
nghiệp sẽ đem lại tiết kiệm cho xã hội, tăng tích luỹ cho nền kinh tế. Vì vậy, tiết 
kiệm  chi  phí  sản  xuất,  hạ  giá  thành  sản  phẩm  không  phải  chỉ  là  vấn  đề  của  các 
doanh nghiệp mà còn là của toàn xã hội.
Đứng  trên  lĩnh  vực  kế  toán,  tập  hợp  chi  phí  sản  xuất  và  tính  giá  thành  sản 
phẩm là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Đảm 
bảo việc hạch toán giá thành chính xác, kịp thời phù hợp với đặc điểm hình thành và 
phát sinh chi phí là yêu cầu có tính xuyên xuốt trong quá trình hạch toán tại doanh 
nghiệp. 
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian nghiên cứu, tìm 
hiểu lý luận và thực tế công tác tổ chức hạch toán tại Công ty TNHH Hoàng Mai 
Phú  Thọ  được  sự  giúp  đỡ  nhiệt  tình  của  cô  giáo(...)các  cô  chú,  anh  chị  phòng  kế 
toán Công ty, em đã chọn đề tài: “Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 
phẩm” Công ty TNHH Hoàng Mai Phú Thọ”. Mục đích của đề tài là vận dụng lý 
luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vào việc nghiên cứu 
thực tế công tác hạch toán tại Công ty TNHH Hoàng Mai Phú Thọ.
Nội dung của chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngoài lời mở đầu, và kết luận bao 
gồm hai phần:
Chương 1: Lý Luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 
Chương 2: Tình hình thực tế về kế toán  chi phí sản xuất và tính giá thành 
tại Công ty TNHH Hoàng Mai Phú Thọ.
Chương 3: Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí   sản xuất và tính 
giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hoàng Mai Phú Thọ
    

Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top