Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN 2
II/ CƠ SỞ THỰC TIỄN 2
III/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 3
B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3
I/ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 3
II/ MỘT SỐ “THÍ NGHIỆM VUI VÀ CÓ LIÊN QUAN TRONG CUỘC SỐNG” MINH HỌA: 4
III/ MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG THỰC TIỄN KHÁC: 28
IV/ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TRONG THỜI GIAN TỚI: 37
C/ KẾT LUẬN 38
1/ Kết quả nghiên cứu: 38
2/ Kiến nghị, đề xuất: 38
D/ TÀI LIỆU THAM KHẢO 40
“TĂNG SỰ HỨNG THÚ HỌC MÔN HÓA HỌC BẰNG CÁCH THỰC HIỆN CÁC THÍ NGHIỆM VUI VÀ CÓ LIÊN QUAN TRONG CUỘC SỐNG”

A/ ĐẶT VẤN ĐỀ
I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN
Môn Hoá học giữ một vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển trí tuệ của học sinh. Mục đích của môn Hóa học là giúp cho chúng em hiểu đúng đắn và hoàn chỉnh; nâng cao cho chúng em những tri thức, hiểu biết về thế giới, về con ng¬ười thông qua các bài học, các giờ thực hành...
Học Hoá để hiểu, để giải thích đư¬ợc các vấn đề thực tiễn thông qua cơ sở cấu tạo nguyên tử, sự chuyển hoá của các chất bằng các phương trình phản ứng hoá học...
Hoá học là khởi nguồn, là cơ sở để sáng tạo r¬a những ứng dụng phục vụ trong đời sống của con ng¬ười. Hoá học góp phần giải tỏa, xoá bỏ hiểu biết sai lệch làm phương hại đến đời sống, tinh thần của con ng¬ười,...
Để đạt đư¬ợc mục đích của môn Hoá học, ngoài việc phải tiếp thu đầy đủ những kiến thức từ trên lớp, từ sách giáo khoa, từ các thầy cô, chúng em còn tự mình sưu tầm và tìm hiểu những hiện tượng xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Vận dụng những kiến thức đã học được để giải thích những hiện tượng đó, nhờ vậy mà chúng em được củng cố kiến thức sâu sắc hơn.
Và cũng nhờ đó mà chúng em thấy học môn Hóa dễ hiểu, thiết thực, gần gũi với đời sống và lôi cuốn chúng em hơn.
II/ CƠ SỞ THỰC TIỄN
Môn Hoá học là một trong những môn học khó, có nhiều vấn đề dễ làm cho chúng em thụ động trong việc tiếp thu, cảm nhận. Đã có một số bạn không muốn học hoá học, ngày càng lạnh nhạt với giá trị thực tiễn của hoá học.
Có những vấn đề hoá học có thể giúp chúng em giải thích những hiện t¬ượng trong tự nhiên, tránh việc mê tín dị đoan, thậm chí hiểu đ¬ược những dụng ý khoa học hoá học trong những câu ca dao – tục ngữ mà thế hệ trư¬ớc để lại và có thể ứng dụng trong thực tiễn đời sống thư¬ờng ngày chỉ bằng những kiến thức rất phổ thông; lại có tác dụng kích thích tính chủ động, sáng tạo, hứng thú trong môn học; làm cho việc học môn Hoá học không còn khô khan, phức tạp.
Trong phạm vi đề tài, chúng em kkông có tham vọng giải quyết hết những vấn đề trong thực tiễn có thể để “Tăng sự hứng thú học môn Hóa học bằng cách thực hiện các thí nghiệm vui và có liên quan trong cuộc sống” mà chỉ nêu lên một số ví dụ minh hoạ, với mong muốn đóng góp vào phư¬ơng pháp học môn Hoá học đạt hiệu quả cao hơn.
III/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
1. Đối tượng nghiên cứu: Các thí nghiệm hóa học.
2. Phạm vi nghiên cứu: Một số hiện tượng thực tiễn xảy ra trong cuộc sống thường ngày, có liên quan đến các bài học và có thể làm thí nghiệm kiểm chứng.
B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, chúng em thấy rằng: “Tăng sự hứng thú học môn Hóa học bằng cách thực hiện các thí nghiệm vui và có liên quan trong cuộc sống” sẽ tạo hứng thú, khơi dậy niềm đam mê học Hóa học; chúng em hiểu đ¬ược vai trò và ý nghĩa thực tiễn của môn Hoá học.
I/ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
Chúng em đã thực hiện đề tài: “Tăng sự hứng thú học môn Hóa học bằng cách thực hiện các thí nghiệm vui và có liên quan trong cuộc sống” bằng cách:
1. Tìm hiểu các thí nghiệm vui, các hiện t¬ượng thực tiễn xung quanh đời sống hằng ngày có liên quan đến mỗi bài học. Cách tìm hiểu này có thể tạo cho chúng em căn cứ vào những kiến thức đã học để tìm cách giải thích hiện t¬ượng ở nhà.
2. Tìm hiểu các hiện t¬ượng thực tiễn xung quanh đời sống ngày th¬ường qua những phư¬ơng trình phản ứng hoá học cụ thể trong bài học. Mặc dù, đó là những vấn đề rất phổ thông. Những vấn đề mang tính cập nhật sẽ làm cho chúng em hiểu và thấy đ¬ược ý nghĩa thực tiễn bài học.
3. Tìm hiểu các thí nghiệm vui, các hiện t¬ượng thực tiễn xung quanh đời sống ngày thư¬ờng thông qua các bài tập tính toán. Bằng cách này có thể giúp cho chúng em trong khi làm bài tập lại lĩnh hội đ¬ược vấn đề cần truyền đạt, giải thích. Vì muốn giải đ¬ược bài toán hoá đó, chúng em phải hiểu đ¬ược nội dung kiến thức cần huy động, hiểu đư¬ợc yêu cầu của bài toán và giải quyết như¬ thế nào?
4. Tìm hiểu các thí nghiệm vui, các hiện t¬ượng thực tiễn xung quanh đời sống ngày thư¬ờng thông qua những câu chuyện ngắn có tính chất khôi hài, gây cười. Đó cũng là cách kích thích niềm đam mê học hoá.
5. Tự làm thí nghiệm qua các hiện tượng thực tiễn xung quanh đời sống ngày th-ường ở gia đình sau khi đã học bài trên lớp. Nhờ đó chúng em có thể căn cứ vào những kiến thức đã học tìm cách giải thích hay tự tái tạo lại kiến thức qua các thí nghiệm. Giúp cho chúng em phát huy khả năng ứng dụng hoá học vào đời sống thực tiễn.
II/ MỘT SỐ “THÍ NGHIỆM VUI VÀ CÓ LIÊN QUAN TRONG CUỘC SỐNG” MINH HỌA:
Thí nghiệm 1: “Không thể bóc được quả trứng nếu không đập vỡ vỏ” – Ý kiến đó đúng hay sai?
a) Hóa chất: dung dịch HCl, trứng gà.
b) Dụng cụ: Cốc thủy tinh 500ml
c) Cách tiến hành:
• Cho vào cốc thủy tinh khoảng 300ml dung dịch HCl, sau đó cho tiếp quả trứng đã luộc chín vào cốc.
• Đợi 1 thời gian, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quan sát hiện tượng.
d) Hiện tượng: Có bọt khí xuất hiện, vỏ quả trứng bị hòa tan dần.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

trung3012

New Member
Re: [Free] Tăng sự hứng thú học môn hóa học bằng cách thực hiện các thí nghiệm vui và có liên quan trong cuộc sống

bài viết hữu ích
 

trung3012

New Member
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Tăng sự hứng thú học môn hóa học bằng cách thực hiện các thí nghiệm vui và có liên quan trong cuộc sống

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top