Theodore

New Member

Download miễn phí Đề tài Sự ra đời, hình thành và phát triển của loại hình báo mạng điện tử trên thế giới và tại Việt Nam

Internet đã làm thay đổi những cách thức liên lạc truyền thồng. Con
người có thể kết nối Internet qua truyền hình, điệnthoại và tất cả các máy
tính khác. Các hình thức lưu trữ dữ liệu trên máy tính sẽ mất đi , thay vào
đó là hình thức lưu trữ dữ liệu trực tuyến. Con người có thể liên lạc và nói
chuyện với nhau giống như họ đang gặp nhau ngoài đời và có thể thiết lập
một kênh giao tiếp với người khác giống như việc phát các kênh truyền
hình.
Internet còn là nơi con người sang tạo không ngừng.Trên Internet, con
người có thể download về nhà và sử dụng miễn phí hàng tá phát minh của
nhân loại mà không phải trả tiền. Tuy nhiên, Internet cũng gây nhiều phiền
toái như hacker và virut những trang web đen mang tính kích dục, bạo
lực
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

p xử lý các trang dữ liệu ña phương tiện và truy cập trên mạng diện
rộng như Internet. Tuy nhiên, ñể dễ dàng tiếp cận ñược Web phải có một
trình duyệt thân thiện với người sử dụng.
Một trong số những trình duyệt ñược ña số người sử dụng yêu thích (vào
tháng 10-1993) là Mosaic cho hệ ñiều hành Windows(giao diện ñồ họa
người dùng thay cho chế ñộ sử dụng câu lệnh ) của Andreessen-một sinh
viên trường ñại học tổng hợp Illinois. Hàng loạt người ñã tải xuống ñể sử
dụng và số lượng máy chủ web tăng nhanh, cho nên các trang web cũng
tăng nhanh. Web thâm nhập vào các thị trường thương mại, hang loạt công
ty dot.com ñã ñược mở ra và phát triển rất nhanh, làm cho hang loạt
website thoong tin khác sụp ñổ vì người ta chưa có thói quen trả tiền khi
ñọc báo trên Internet.
Nguyễn Hữu Dương - Truyền hình K26 - HVBC&TT
4
Vào thời gian này nhiều người hiểu lẫn lộn giữa trang Web và Internet.
Chúng khồn phải là một. Internet là cơ sở hạ tầng cho phép các máy tính có
thể nói chuyện với nhau trên toàn thế giới.Trang Web là giao diện cho phép
người ta trao ñổi dữ liệu, văn bản , âm thanh, tranh ảnh hay những ñoạn
băng video trên Internet. Chúng là hai người bạn ñồng hành trên xa lộ
thông tin.
Internet có rất nhiều tiện ích như : Email ( thư ñiện tử) W.W.W (mạng
thông tin toàn cầu) FTP ( giao thức truyền tệp tin trên mạng) , Chat ( hội
thoại trực tuyến trên Internet), Newsgroup ( nhóm thảo luận ) ,Usenet (tập
hợp hàng ngàn nhóm thảo luận), WAIS (dịch vụ thông tin diện rộng).
Ngoài ra Internet còn có các dịch vụ cao cấp khác như : VoIP( kyc thuật
chuyển tải giọng nói qua Internet), Video Conference (hội nghị truyền
hình), WAP ( giao thức ứng dụng không dây)
Nếu vào những năm 70 của thế kỉ XX, Internet vẫn bó hẹp trong các
trường ðạo Học , các trung tâm nghiên cứu khoa học, các cơ quan nhà
nước, thì ñến năm 1992 với sự ra ñời của hàng loạt website thương mại và
sự xuất hiện của nhà cung cấp thông tin thương mại ñầu tiên – Delphi- thì
thị trường Internet bắt ñầu sôi ñộng dần. Tháng 6-1993, tổng số website
mới chỉ là 130, chỉ một năm sau số lượng website ñã lên tới 3000. Hiện
nay, số website ñã lên tới hàng trăm triệu.
Tại Việt Nam
Vào ñầu năm 1993, mạng VARENET (Viet Nam Academic Research
Education network ) ñược thành lập tạo tiền ñề cho sự hình thành mạng
lưới Internet ở Việt Nam. VARENET là mạng máy tính phục vụ nghiên
cứu khoa học và giáo dục ra ñời từ chương trình hợp tác nghiên cứu khoa
học, triển khai công nghệ thông tin thuộc trung tâm khoa học tự nhiên về
Công nghệ Quốc gia Việt Nam với sự hợp tác khoa học của ðại học quốc
gia Australia (ANU). Máy chủ (server) của mạng VARENET ñặt tại trường
ðại học Quốc gia Australia.
ðây là thời gian Internet còn quá mới mẻ ở Việt Nam, quá ñắt nên không
mấy ai ñủ ñiều kiện tài chính ñể truy cập Internet qua ñiện thoại viễn thông
quốc tế. VARENET chỉ có một chức năng duy nhất là phục vụ thư ñiện tử.
Số khách hàng thường xuyên của mạng này khoảng 3.000, trong ñó khách
hàng là người Việt chỉ chiếm 10%. Vào thời ñiểm 1993 ñến 1997 ,
VARENETb là mạng máy tính duy nhất ở Việt Nam kết nối Internet (kết
nối ngoại tuyến). Chính vì vậy, VARENET ñộc quyền phục vụ người có
nhu cầu, không có ñối thủ cạnh tranh.
Sau VARENET, mạng máy tính diện rộng thư hai hình thành ở Việt
Nam là mạng VINANET (Vietnam Network). Mạng này tuy không kết nối
Internet nhưng lại là mạng duy nhất cung cấp thông tin thương mại vào thời
ñiểm 1993-1997. Chính vì vậy, cũng có nhiều người sử dụng và VINANET
Nguyễn Hữu Dương - Truyền hình K26 - HVBC&TT
5
ñã lan dần vào TP Hồ Chí Minh. Có khoảng 600 khách hàng thường xuyên
thuê bao VINANET.
ðến 19-11-1997, Chính phủ Việt Nam quyết ñịnh chính thức kết nối
Internet thì tên miền (.vn) dduwwocj phía Australia bàn giao cho tổng cục
Bưu ñiện Việt Nam. Từ ñây, bắt ñầu hình thành hàng loạt các nhà cung
cấp dịch vụ Ineternet (ISP- Internet Service Provide).VARENET và
VINANET bắt ñầu thoái trào mở ñầu cho cao trào của Internet Việt Nam
bằng sự phát triển của các nhà cung cấp dịch vụ Internet và các nhà cung
cấp thông tin trên mạng Internet.
Internet ra ñời ñã tạo ra nền văn minh mới cho loài người, ñem ñến cho
con người những ñiều mới lạ, hấp dẫn. ðậy là một mạng máy tính khổng
lồ, kết nối hàng triệu máy tính ñiện tử (chủ yếu là máy tính cá nhân) trên
khắp thế giới theo một quy tắc nhất ñịnh nhằm trao ñổi thông tin với nhau
một cách trực tiếp nhanh chóng và thuận tiện.
Có thể coi Internet như một thư viện lớn bằng cả chữ viết, hình ảnh
và âm thanh sống ñộng, mà ở ñó ai cũng có thể tìm kiếm thông tin, truy
xuất và nhận thông tin, tạo ra các thông tin (miễn phí hay trả tiền), trao ñổi
thông tin, hay mua bán, giao dịch thuận lợi mà không bị ngăn cách bởi vị
trí ñịa lý.
Internet ñã làm thay ñổi những cách thức liên lạc truyền thồng. Con
người có thể kết nối Internet qua truyền hình, ñiện thoại và tất cả các máy
tính khác. Các hình thức lưu trữ dữ liệu trên máy tính sẽ mất ñi , thay vào
ñó là hình thức lưu trữ dữ liệu trực tuyến. Con người có thể liên lạc và nói
chuyện với nhau giống như họ ñang gặp nhau ngoài ñời và có thể thiết lập
một kênh giao tiếp với người khác giống như việc phát các kênh truyền
hình.
Internet còn là nơi con người sang tạo không ngừng. Trên Internet, con
người có thể download về nhà và sử dụng miễn phí hàng tá phát minh của
nhân loại mà không phải trả tiền. Tuy nhiên, Internet cũng gây nhiều phiền
toái như hacker và virut…những trang web ñen mang tính kích dục, bạo
lực…
Internet càng phát triển thì những ñiều gây phiền toái cũng càng nhiều.
Những nguy cơ này ñòi hỏi con người phải hợp tác chặt chẽ với nhau ñể
cùng ứng cứu an ninh mạng một cách hiệu quả.
Vai trò của Internet trong ñời sống xã hội
Internet ra ñời ñã tạo ra nền văn minh mới cho loài người,ñem ñến cho
con người những ñiều mới lạ, hấp dẫn. Con người có thể trao ñổi với nhau
một cách trực tiếp, nhanh chóng và thuận tiện. Internet là 1 thư viện khổng
lồ mà ở ñó ai cũng có thể tra cứu, tìm kiếm thông tin, truy xuất và nhận
thông tin, tạo ra các thông tin, trao ñổi thông tin, mua bán giao dịch thuận
lợi mà không bị ngăn cách bởi vị trí ñịa lý hay biên giới quốc gia.
Nguyễn Hữu Dương - Truyền hình K26 - HVBC&TT
6
Internet làm thay ñổi những cách thức liên lạc truyền thống. con người
có thể kết nối Internet qua truyền hình, ñiện thoại và tất cả các máy tính
khác.
Con người có thể liên lạc và nói chuyện với nhau giống như họ ñang gặp
nhau ngoài ñời và có thể thiết lập cho mình một kênh giao tiếp với người
khác giống như việc phát các kênh truyền hình.
Nhà nước có thể sử dụng Internet ñể quản lý hành chính, ñiều hành công
việc; có thể trao ñổi, giao dịch trên mạng,và có thể học, lấy bằng qua mạng
Internet; có thể giải trí mà không quá ñắt trêm Internet.
Internet còn là nơi ñể con người sáng tạo không ngừng. Trên Internet,
con người có thể download về nhà và sử dụng miễn phí phát minh của ...
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top