sanacpn_vui

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Sông Cà Ty – Tiềm năng phát triển du lịch
Sông Cà Ty – Tiềm năng phát triển du lịch
   ĐH Môi Trường 3B
- 2 -
Chương 
Trang
I.
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẢNH QUAN............................. 1
I.1. THÀNH PHỐ PHAN THIẾT .......................................... 1
I. 2. SÔNG CÀ TY ................................................................. 3
I.2.1. GIỚI THIỆU SÔNG CÀ TY...................................... 3
I.2.2. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH .................... 4
II. HIỆN TRẠNG KHAI THAC VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC SÔNG 
CÀ TY ............................................................................................ 12
II.1. TÌNH TRẠNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG ............... 12
II.2. HIỆN TRẠNG NGUỒN NƯỚC .................................... 13
III. DU LỊCH SÔNG CÀ TY........................................................ 14
III.1. MÔ HÌNH DU LỊCH SÔNG CÀ TY 
                TRONG TƯƠNG LAI .................................................... 14
III.2. QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC 
     
& PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG ...................... 16
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................ 21
CHƯƠNG I:
.1. THÀNH PHỐ PHAN THIẾT. Tỉnh Bình Thuận là một trong những phần đất của Vương quốc Chămpa. Vào năm 1692, chúa Nguyễn Phúc Chu đã chiếm được mảnh đất này và l
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 
Top