caibichthuy

New Member
SlimCleaner là phần mềm đầu tiên trên thế giới cho phép bạn dọn dẹp và tối ưu hóa hệ thống Windows bằng cách sử dụng cách tiếp cận crowd-sourced*. SlimCleaner sử dụng thông tin phản hồi được tổng hợp từ “đám mây” để khuyên bạn đưa ra các thiết lập tối ưu cho các chương trình, tự khởi động và dịch vụ.
* Giải pháp sửa chữa và tối ưu hóa máy tính đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ điện toán đám mây.


* Tích hợp hầu hết tất cả các công cụ cần thiết cho các chuyên gia CNTT để làm sạch, cập nhật và duy trì các máy tính trong một bảng điều khiển duy nhất – được xây dựng mạnh mẽ cho người dùng am hiểu công nghệ cao.


* Cung cấp một bản sao local-machine của cơ sở dữ liệu SlimWare Utilities cloud trong một định dạng sở hữu độc quyền, cho phép người dùng truy cập ngoại tuyến vào nhiều chức năng thông dụng nhất.


* Phần Hijack quét máy tính để xác định tất cả các vị trí tự khởi động, các thiết lập internet, các thiết lập mạng, dịch vụ, các plug-in trình duyệt và các thiết lập Windows khác có thể bị sửa đổi hay bị hijacked bởi các ứng dụng thứ ba hay các chương trình độc hại. Sau đó, SlimCleaner sẽ sử dụng công nghệ điện toán đám mây và community-sourcing* để so sánh phụ thuộc vào kết quả tìm kiếm được tổng hợp trong đám mây và đưa ra các khuyến nghị để xóa bỏ hay đặt lại mặc định những gì.

: community-sourcing hay crowd-sourced là 1 hình thái tận dụng nguồn lực mới, sử dụng ưu thế của đám đông. Mô hình này giúp các hãng sản xuất khai thác ý tưởng, trí tuệ tiềm ẩn từ đám đông, giúp giảm thiểu chi phí và gia tăng giá trị công việc.


code:
 
Top