daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Nhan đề : Học tiếng Tày

Tác giả : Phạm Thị Phương Thái;Đàm Thị Tấm;Nguyễn Hồng Cúc

Năm xuất bản : 2013

Nhà Xuất bản : Khoa học Xã hội

Từ khóa : Tiếng Tày,Học tập
Tiếng Tày là ngôn ngữ thuộc ngử hệ Tày - Thái, có chữ viết cô dựa trên chữ Hán. Từ thập ky 20 cúa thế ky XX, tiếng Tày được Latin hóa bằng cách dùng Quốc ngu ghi âm tiếng Tày và năm 1961 đã được Chính phù chính thức phê chuẩn tại Nghị định 206/CP Phương án chữ Tày - Nùng (Latin hóa) loại chử viết ghi âm trên cơ sò Quốc ngữ.

Với nguyên tắc cơ bản là thực hành giaơ tiếp, sách Học tiếng Tày được thiết kế thành 43 bài với các chu dề, chu điểm cụ thể, mang tính ứng dụng giaơ tiếp, nội dung gắn với cuộc sống thường nhật của đổng bàơ Tày. Mỗi bài tích hợp các phần: Bài khóa (hay đoạn hội thoại), luyện ngủ âm (đọc), giảng nghĩa của từ ngử, phân tích câu trúc ngừ pháp, luyện tập trên lớp và bài tập vê' nhà.

Nội dung cuốn sách dựa vào nhu cầu giao tiếp thường dụng thuộc nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó có chinh sửa, bô sung nhừng nội dung vừa đảm bảo yêu cẩu khung chương trình bắt buộc cúa Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa có tính châ't cập nhật, thiết thực nhằm tăng tính khả dụng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top