tctuvan

New Member
Link tải miễn phí 2 bài giảng
1- Thời lượng: 2 ĐVHT 2- Đối tượng: Sinh viên năm 2 3- Những nội dung chủ yếu mà người học cần đầu tư sâu: Cách thức tổ chức văn phòng Nghiệp vụ thư ký Tiến trình quản lý hồ sơ và các biện pháp lưu trữ hồ sơ Nghiệp vụ tổ chức hội thảo, hội nghị
MỤC TIÊU GIẢNG DẠY 1- Về tri thức - Nêu khái niệm về văn phòng; trình bày chức năng và nhiệm vụ của văn phòng; - Trình bày khái niệm và vai trò của thông tin; Phân tích quy trình tổ chức công tác thông tin trong nghiệp vụ văn phòng; - Trình bày khái niệm, vai trò và tính chất của công tác lưu trữ; phân tích nội dung các phương pháp lưu trữ hồ sơ; - Trình bày nghiệp vụ tổ chức một ngày làm việc; nêu quy trình tổ chức một cuộc hội nghị; phân tích những yêu cầu về tổ chức các chuyến đi công tác của lãnh đạo; - Phân tích tiến trình điều tra công việc văn phòng; trình bày các biện pháp kiểm soát công việc văn phòng.
MỤC TIÊU GIẢNG DẠY 2- Về kỹ năng - Kỹ năng về lựa chọn địa điểm văn phòng - Kỹ năng bố trí văn phòng; - Kỹ năng tổ chức công tác thông tin trong văn phòng; - Kỹ năng quản lý hồ sơ; - Kỹ năng lưu trữ hồ sơ; - Kỹ năng tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị; - Kỹ năng lễ tân 3- Về thái độ - Tích cực làm việc và học tập theo nhóm; - Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào công việc thực tế
PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Phương pháp: Giải thích, thảo luận nhóm nhỏ, thảo luận tập thể, thực hành. Phương tiện: Tài liệu in, computer + projector
HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ Thành Thời Tóm tắt bp Trọng số Thời điểm phần lượng đánh giá KT lần 1 20’ Thuyết 10% Tuần 27- trình nhóm 30 KT lần 2 60’ KT tự luận 20% Tuần 33 KT cuối 90’ KT tự luận 70% Lịch PĐT kỳ
CẤU TRÚC MÔN HỌC  Chương 1: Một số vấn đề chung về quản trị văn phòng;  Chương 2: Lựa chọn địa điểm thiết kế văn phòng  Chương 3: Quản lý hồ sơ  Chương 4: Nghiệp vụ văn phòng;  Chương 5: Kiểm soát công việc văn phòng
NỘI DUNG TỰ HỌC  Chương 1: Những tác động của môi trường đến công việc văn phòng;  Chương 2: Các yếu tố liên quan đến việc chọn lựa văn phòng;  Chương 3: Tiến trình quản lý hồ sơ;  Chương 4: Nghệ thuật tiếp khách và nghe điện thoại;  Chương 5: Sắp xếp thời khóa biểu công việc văn phòng
NỘI DUNG TỰ HỌC  Hình thức tự học: phân theo nhóm nhỏ; Thời gian tự học: Chuẩn bị trước ở nhà 01 tuần, sau đó trình bày trước lớp tối đa 20 phút; Yêu cầu sản phẩm: Các nhóm nộp tiểu luận bằng file word và trình bày trước lớp bằng powerpoint;
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Thành Độ, Quản trị văn phòng, Trường ĐH KTQD HN, 2005; 2. Nguyễn Hữu Thân, Quản trị hành chính văn phòng, Nhà xuất bản Thống kê, 2008; 3. Mike Harvey, Quản trị hành chính văn phòng, NXB Hồng Đức, 2008 4. Vương Thị Kim Thanh, Quản trị hành chánh văn phòng, NXB Thống Kê, 2009
Chương 1: SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 1.1 Khái niệm về văn phòng Văn phòng là bộ phận đảm trách các hoạt động như tổ chức, thu thập xử lý, phân phối, truyền tài, quản lý, sử dụng các thông tin bên ngoài và nội bộ, trợ giúp lãnh đạo thực hiện các hoạt động điều hành quản lý cơ quan đơn vị(Nguyễn Thành Độ, Quản trị văn phòng, Trường ĐH KTQD HN, 2005)
Văn phòng được hiểu theo  Nghĩa rộng: Văn phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp trợ giúp cho việc điều hành của ban lãnh đạo một cơ quan một đơn vị;  Nghĩa hẹp: Văn phòng là trụ sở làm việc của một cơ quan, đơn vị, là địa điểm giao tiếp đối nội và đối ngoại của cơ quan đơn vị đó.
1.2 VAI TRÒ CỦA VĂN PHÒNG TRONG MỘT TỔ CHỨC 1.Tham mưu tổng hợp cho cơ quan đơn vị 2.Giúp việc cho bộ máy lãnh đạo và quản lý, xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch làm việc: - Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch; - Tổ chức, điều phố các hoạt động chung của cơ quan; - Đảm bảo cơ sở vật chất và phương tiện, điều kiện làm việc cho cơ quan 3. Là trung tâm, đầu mối giao tiếp của cơ quan
1.3 QUẢN TRỊ THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG LÀ MỘT HỆ THỐNG 1.3.1 Khái niệm về quản trị thông tin Quản trị Thông tin là việc một cơ quan sử dụng các cách để lập kế hoạch, tập hợp, tái tạo, tổ chức, sử dung, kiểm soát, phổ biến và loại bỏ một cách hiệu quả các thông tin liên quan đến các công việc, hoạt động của các cơ quan đó(Nguyễn Thành Độ, Quản trị văn phòng, Trường ĐH KTQD HN, 2005)
1.3.3 NHỮNG YÊU CẦU KHI TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG  Đảm bảo sự phù hợp  Đảm bảo sự chính xác  Đảm bảo sự đầy đủ  Đảm bảo sự kịp thời  Đảm bảo tính hệ thống  Đảm bảo tính đơn giản dễ hiểu  Đảm bảo sự bí mật  Đảm bảo tính hiệu quả
1.4 NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG  Y tế và phúc lợi  Sự sạch sẽ  An toàn  Phòng chống hỏa hoạn  Ánh áng  Trang trí  Thông gió  Nhiệt độ văn phòng  Tiếng ồn
Chương 2: LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM THIẾT KẾ VĂN PHÒNG 2.1 Các yếu tố liên quan đến quyết định chọn lựa địa điểm văn phòng a. Khối lượng công việc văn phòng - Khối lượng công việc ảnh hưởng đến vị trí, quyết định nơi sẵn có các văn phòng thích hợp; - Khối lượng văn phòng liên quan đến: quy mô của tổ chức và mục đích
2.1 Các yếu tố liên quan đến quyết định chọn lựa địa điểm văn phòng b. Số lượng vị trí Số lượng và nơi chốn của các vị trí mà tại đó tổ chức hoạt động sẽ ảnh hưởng đến vị trí của các văn phòng của tổ chức đó. c. Sự sẵn có của các nguồn nhân lực Vấn đề việc lựa chọn vị trí văn phòng có nguồn nhân lực cung ứng lao động thuận lợi là các điều kiện quan trọng;
2.1 Các yếu tố liên quan đến quyết định chọn lựa địa điểm văn phòng d. Cơ sở hạ tầng Điều kiện cơ sở hạ tầng tốt hay khu vực có đủ tài nguyên cần thiết là một trong những điều kiện để thu hút lao động đồng thời đó cũng là điều kiện chọn lựa địa điêm đặt văn phòng. e. Yếu tố phong thủy Nhiều chủ đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp thiên hướng chọn vị trí đặt văn phòng làm việc theo phong thủy, nhằm thỏa mãn yếu tố tâm lý….
2.1 Các yếu tố liên quan đến quyết định chọn lựa địa điểm văn phòng e. Những yếu tố khác  Hệ thống xa lộ  Chuyên viên/nhân viên có chuyên môn  Thị trường  Môi trường dân cư.  Giao thông(hệ thống sân bay, tàu hòa …)  Cơ sở văn hóa/giải trí  Nhà cung ứng
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:


 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA VIETTEL TRONG CÔNG CUỘC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Quản trị Nhân lực 0
R Hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng tại văn phòng đại diện GlaxoSmithKline Việt Nam Y dược 0
L Quản trị hành chính văn phòng - vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn Sư phạm 0
D Quản trị rủi ro: Văn hóa doanh nghiệp trong tập đoàn FPT Luận văn Kinh tế 0
A Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam :Luận văn Th Luận văn Kinh tế 0
N Quản trị tài chính tại Viện Quản lý và Phát triển Châu Á :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý Luận văn Kinh tế 0
H Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cầu Xây :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý Luận văn Kinh tế 0
H Ứng dụng công cụ thống kê trong quản trị chất lượng sản phẩm tại Nhà máy ghế xoay văn phòng – Công t Luận văn Kinh tế 0
T Văn hoá doanh nghiệp tại công ty TNHH Tư vấn đầu tư – Tư vấn quản lý và quản trị doanh nghiệp Luận văn Kinh tế 0
D Ebook Lý thuyết và bài tập Quản trị sản xuất - Ths. Nguyễn Văn Duyệt Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top