Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Quản lý và phát triển đội ngũ Khoa học- công nghệ của lực lượng Công an nhân dân
2
lùc l­îng c«ng an nh©n d©n trong giai ®o¹n hiÖn nay.
Trong hai cuộc khỏng chiến thần thỏnh của dõn tộc ta cũng như trong sự nghiệp xõy dựng và bảo vệ xó hội chủ nghĩa. Đội ngũ cỏn bộ khoa học - cụng nghệ của ngành
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top