daigai

Active Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

1. Khái niệm quản lý trường hợp( quản lý ca)
Theo định nghĩa của Challis và đồng tác giả, năm 1990 về quản lý trường
hợp trong cuốn “ Quản lý trường hợp trong chăm sóc sức khỏe và xã hội”
như sau:
Quản lý trường hợp là quy trình tổ chức và điều phối các dịch vụ chăm
sóc, hỗ trợ tới cá nhân đối tượng.
Nhiệm vụ của quản lý trường hợp: Nhân viên xã hội có nhiệm vụ kết nối
và điều phối các dịch vụ can thiệp cần thiết để đối tượng có thể tiếp cận
và sử dụng để vượt qua những khó khăn về thể chất, tâm thần, tâm lý xã
hội và giúp họ phục hồi và phòng chống các vấn đề có thể xảy ra hay
tái diễn.
2. Mục tiêu của quản lý trường hợp
Trong quản lý trường hợp có các mục tiêu mà nhân viên công tác xã hội
cần đạt được trong quá trình cung cấp và triển khai dịch vụ hỗ trợ đó là:
+ Hỗ trợ, can thiệp khẩn cấp(nếu cần) để đảm bảo sự an toàn cho đối
tượng hay người xung quanh.
+ Tạo động lực để đối tượng phát triển các kỹ năng cần thiết để có thể tự
giải quyết vấn đề và tự lực trong cuộc sống của chính bản thân mình.
+ Giúp đối tượng tiếp cận với các dịch vụ hiện có một cách kịp thời và
toàn diện.
+ Hỗ trợ đối tượng tiếp cận dịch vụ can thiệp, điều trị tư vấn chuyên sâu
khi cần.
3. Nguyên tắc cơ bản trong quản lý trường hợp
Trong quản lý trường hợp có rất nhiều nguyên tắc nhưng trong nội dung
này chúng tui chỉ đưa ra những nguyên tắc cơ bản đó là:
- Nguyên tắc thứ nhất là lấy đối tượng làm trung tâm : tất cả các hoạt
động và dịch vụ đều xoay quanh đối tượng, nhân viên công tác xã hội
cần giúp tạo định hướng cho đối tượng nhằm:
+ tăng cường khả năng tự giải quyết của họ

+ giảm dần mức độ phụ thuộc của đối tượng
+ tạo động lực để đối tượng phát huy cao nhất những khả năng của bản
thân
- Nguyên tắc thứ hai tôn trọng quyền và vai trò tự quyết của đối tượng:
đây là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của nghề công tác xã
hội. Tạo động lực và điều kiện để mỗi cá nhân, đặc biệt là người
khuyết tật tự giải quyết vấn đề của bản thân, tự vượt lên chính mình,
vượt lên hoàn cảnh và tự vươn lên trong cuộc sống.
- Nguyên tắc thứ ba là thiết lập mối quan hệ đối tác: tức là quan hệ
giữa nhân viên xã hội và khách hàng là ngang hàng, bình đẳng xuất
phát từ sự tôn trọng lẫn nhau.
- Nguyên tắc thứ tư mọi hoạt động can thiệp luôn gắn với kết quả đầu
ra: nhân viên xã hội cùng với đối tượng xác định rõ các mục tiêu
mong muốn đạt được trước mỗi việc định làm. Cần luôn trả lời rõ
ràng câu hỏi “ làm như vậy để làm gì? Kết quả đầu ra cần rất cụ
thể, rõ ràng và đo lường được( thể hiện bằng con số)
4. Các bước và quy trình quản lý trường - ứng dụng trong trường
hợp quản lý trường hợp đối với người khuyết tật
Bước 1: Tiếp nhận thông tin và đánh giá sơ bộ
Mục tiêu: tiếp nhận đối tượng hay tiếp nhận thông báo về đối tượng và
thực hiện đánh giá sơ bộ về tình hình của đối tượng để cung cấp dịch vụ
hỗ trợ kịp thời, đáp ứng nhu cầu trong trường hợp khẩn cấp. Công việc
cần thực hiện: tiếp nhận đối tượng, thông báo; thực hiện đánh giá sơ bộ
tình hình của đối tượng; ghi chép thông tin và lưu hồ sơ.
Nguồn cung cấp thông tin: Đối tượng chính là người khuyết tật cung
cấp thông tin, gia đình đối tượng đến gặp và trình bày; hàng xóm, bạn bè
hay người qua đường báo tới; lấy danh sách từ phổ dân phố , chính

quyền đoàn thể báo lên; hay do cơ quan công an hay cơ quan y tế,
trường học báo cáo.
Nhân viên công tác xã hội: cần lắng nghe và lấy thông tin từ nhiều phía.
cần hỏi và điền đầy đủ các thông tin vào mẫu, lập hồ sơ đối tượng
và lưu mẫu tiếp nhận thông tin hồ sơ.
cần báo với người cung cấp thông tin về kế hoạch sẽ làm tiếp theo
sau khi nhận được thông báo để liên lạc với địa chỉ của mình hay cán bộ
chức năng cho người báo cho người báo tin khi cần liên hệ.
Nội dung thông tin cần thu thấp trong bước này cụ thể:
Nắm bắt, thu thập các thông tin cơ bản về đối tượng và những vấn đề đối
tượng gặp phải. Nếu là người khuyết tật cần tìm hiểu như:
- Người khuyết tật mặc dạng tật gì? Mức độ ra sao?
- Người khuyết tật gặp khó khăn gì? Đang ở đâu? Với ai?
- Người khuyết tật có thể đáp ứng được nhu cầu gì? Nhu cầu nào chưa
được đáp ứng? nhu cầu đó đã phù hợp với người khuyết tật hay chưa?
- Những tác nhân nào ảnh hưởng tới người khuyết tật? ...
Đánh giá, xác định mức độ nguy cấp của vấn đề có thể ảnh hưởng tới sức
khỏe và an toàn tính mạng nếu đối tượng không nhận được can thiệp kịp
thời.
 Nếu ván đề mà đối tượng đang gặp phải là vấn đề có tính chất khẩn
cấp và an toàn tính mạng của đối tượng hay những người xung
quanh bị đe dạo nếu không được hỗ trợ và can thiệp kịp thời thì

nhân viên công tác xã hội cần kết hợp với cơ quan chức năng tiên
tiến hành tổ chức can thiệp ngay.
Bước 2: Xác minh, đánh giá toàn diện
Sau khi có thông tin sơ bộ về đối tượng và thực hiện các biện pháp
can thiệp khẩn cấp trong những trường hợp có nguy cơ cao, nhân viên
CTXH cần phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành địa
phương đoàn thể liên quan tiến hành xác minh, thu thập thêm thông tin và

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Trích dẫn từ daigai:
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

1. Khái niệm quản lý trường hợp( quản lý ca)
Theo định nghĩa của Challis và đồng tác giả, năm 1990 về quản lý trường
hợp trong cuốn “ Quản lý trường hợp trong chăm sóc sức khỏe và xã hội”
như sau:
Quản lý trường hợp là quy trình tổ chức và điều phối các dịch vụ chăm
sóc, hỗ trợ tới cá nhân đối tượng.
Nhiệm vụ của quản lý trường hợp: Nhân viên xã hội có nhiệm vụ kết nối
và điều phối các dịch vụ can thiệp cần thiết để đối tượng có thể tiếp cận
và sử dụng để vượt qua những khó khăn về thể chất, tâm thần, tâm lý xã
hội và giúp họ phục hồi và phòng chống các vấn đề có thể xảy ra hay
tái diễn.
2. Mục tiêu của quản lý trường hợp
Trong quản lý trường hợp có các mục tiêu mà nhân viên công tác xã hội
cần đạt được trong quá trình cung cấp và triển khai dịch vụ hỗ trợ đó là:
+ Hỗ trợ, can thiệp khẩn cấp(nếu cần) để đảm bảo sự an toàn cho đối
tượng hay người xung quanh.
+ Tạo động lực để đối tượng phát triển các kỹ năng cần thiết để có thể tự
giải quyết vấn đề và tự lực trong cuộc sống của chính bản thân mình.
+ Giúp đối tượng tiếp cận với các dịch vụ hiện có một cách kịp thời và
toàn diện.
+ Hỗ trợ đối tượng tiếp cận dịch vụ can thiệp, điều trị tư vấn chuyên sâu
khi cần.
3. Nguyên tắc cơ bản trong quản lý trường hợp
Trong quản lý trường hợp có rất nhiều nguyên tắc nhưng trong nội dung
này chúng tui chỉ đưa ra những nguyên tắc cơ bản đó là:
- Nguyên tắc thứ nhất là lấy đối tượng làm trung tâm : tất cả các hoạt
động và dịch vụ đều xoay quanh đối tượng, nhân viên công tác xã hội
cần giúp tạo định hướng cho đối tượng nhằm:
+ tăng cường khả năng tự giải quyết của họ

+ giảm dần mức độ phụ thuộc của đối tượng
+ tạo động lực để đối tượng phát huy cao nhất những khả năng của bản
thân
- Nguyên tắc thứ hai tôn trọng quyền và vai trò tự quyết của đối tượng:
đây là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của nghề công tác xã
hội. Tạo động lực và điều kiện để mỗi cá nhân, đặc biệt là người
khuyết tật tự giải quyết vấn đề của bản thân, tự vượt lên chính mình,
vượt lên hoàn cảnh và tự vươn lên trong cuộc sống.
- Nguyên tắc thứ ba là thiết lập mối quan hệ đối tác: tức là quan hệ
giữa nhân viên xã hội và khách hàng là ngang hàng, bình đẳng xuất
phát từ sự tôn trọng lẫn nhau.
- Nguyên tắc thứ tư mọi hoạt động can thiệp luôn gắn với kết quả đầu
ra: nhân viên xã hội cùng với đối tượng xác định rõ các mục tiêu
mong muốn đạt được trước mỗi việc định làm. Cần luôn trả lời rõ
ràng câu hỏi “ làm như vậy để làm gì? Kết quả đầu ra cần rất cụ
thể, rõ ràng và đo lường được( thể hiện bằng con số)
4. Các bước và quy trình quản lý trường - ứng dụng trong trường
hợp quản lý trường hợp đối với người khuyết tật
Bước 1: Tiếp nhận thông tin và đánh giá sơ bộ
Mục tiêu: tiếp nhận đối tượng hay tiếp nhận thông báo về đối tượng và
thực hiện đánh giá sơ bộ về tình hình của đối tượng để cung cấp dịch vụ
hỗ trợ kịp thời, đáp ứng nhu cầu trong trường hợp khẩn cấp. Công việc
cần thực hiện: tiếp nhận đối tượng, thông báo; thực hiện đánh giá sơ bộ
tình hình của đối tượng; ghi chép thông tin và lưu hồ sơ.
Nguồn cung cấp thông tin: Đối tượng chính là người khuyết tật cung
cấp thông tin, gia đình đối tượng đến gặp và trình bày; hàng xóm, bạn bè
hay người qua đường báo tới; lấy danh sách từ phổ dân phố , chính

quyền đoàn thể báo lên; hay do cơ quan công an hay cơ quan y tế,
trường học báo cáo.
Nhân viên công tác xã hội: cần lắng nghe và lấy thông tin từ nhiều phía.
cần hỏi và điền đầy đủ các thông tin vào mẫu, lập hồ sơ đối tượng
và lưu mẫu tiếp nhận thông tin hồ sơ.
cần báo với người cung cấp thông tin về kế hoạch sẽ làm tiếp theo
sau khi nhận được thông báo để liên lạc với địa chỉ của mình hay cán bộ
chức năng cho người báo cho người báo tin khi cần liên hệ.
Nội dung thông tin cần thu thấp trong bước này cụ thể:
Nắm bắt, thu thập các thông tin cơ bản về đối tượng và những vấn đề đối
tượng gặp phải. Nếu là người khuyết tật cần tìm hiểu như:
- Người khuyết tật mặc dạng tật gì? Mức độ ra sao?
- Người khuyết tật gặp khó khăn gì? Đang ở đâu? Với ai?
- Người khuyết tật có thể đáp ứng được nhu cầu gì? Nhu cầu nào chưa
được đáp ứng? nhu cầu đó đã phù hợp với người khuyết tật hay chưa?
- Những tác nhân nào ảnh hưởng tới người khuyết tật? ...
Đánh giá, xác định mức độ nguy cấp của vấn đề có thể ảnh hưởng tới sức
khỏe và an toàn tính mạng nếu đối tượng không nhận được can thiệp kịp
thời.
 Nếu ván đề mà đối tượng đang gặp phải là vấn đề có tính chất khẩn
cấp và an toàn tính mạng của đối tượng hay những người xung
quanh bị đe dạo nếu không được hỗ trợ và can thiệp kịp thời thì

nhân viên công tác xã hội cần kết hợp với cơ quan chức năng tiên
tiến hành tổ chức can thiệp ngay.
Bước 2: Xác minh, đánh giá toàn diện
Sau khi có thông tin sơ bộ về đối tượng và thực hiện các biện pháp
can thiệp khẩn cấp trong những trường hợp có nguy cơ cao, nhân viên
CTXH cần phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành địa
phương đoàn thể liên quan tiến hành xác minh, thu thập thêm thông tin và

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

[ Post bai thong qua ]
 
Top